It’s not really aimed at older people

Daarnet was ik aan ’t rondprutsen op YouTube toen ik terecht kwam bij The Virging Suicides

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fbz4-du3Ayg&w=500&h=405]

en bij American Beauty:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6Q3ltyPJJMQ&w=500&h=314]

Beide films dateren al van 1999, en toen moest ik plots hard terugdenken aan
deze cartoon van bij xkcd

Guide to making people feel old

…waar ze niet verder terug gaan dan The Little Mermaid. Zelfs Fatal Attraction (op zijn minst een historische een mijlpaal in de filmgeschiedenis) staat er niet in. “It’s not really aimed at older people.” Juist, ja.

gevingerd

Vrijdag waren wij zappende, in afwachting van ons vertrek naar een verjaardagsfeestje (waar we veel te snel moesten weglopen wegens Tessa’s van-wachtverplichtingen). De wijzer bleef –terwijl ik de digicorder programmeerde voor de eerste aflevering van Grey’s Anatomy– staan op VTM, waar op dat moment Beauty and the Nerd werd uitgezonden.

Ik had het programma nog nooit gezien. Waarom, vraag ik mij dan af, heeft nog niemand mij verteld van het hoge humorgehalte van dit spel? Is dit for real, of zijn dit acteurs en actrices (vergeef mij, ik ben niet meer mee met die dingen).

Twee koppels moesten het tegen elkaar opnemen: Dieuwke en Jelle tegen Debby en Richard . De ‘nerdy’ mannen hadden eerst een pak soapvragen gekregen, en de spanning steeg toen het aan de vrouwen was, want zij zouden de wedstrijd beslissen. Dit waren de vragen:

 • Wat voor dieren zijn mosselen?
  1. weekdieren
  2. dagdieren
  3. weekendieren (sic)
 • Hoe noemt men een groep vissen?
  1. een kudde
  2. een tros
  3. een school
 • Tot welk soort dieren behoort de mens?
  1. amfibieën
  2. reptielen
  3. zoogdieren
 • Van welk dier wordt rundergehakt gemaakt?
  1. een varken
  2. een schaap
  3. een koe
 • Is de boterbloem een zuivelproduct?
 • Hoe noemt men een gecastreerde stier?

Ik heb dezelfde vragen aan Henri gesteld –de pas acht jaar geworden zoon, die het programma niet heeft gezien– en die op elke vraag het correcte antwoord gaf, nog voor de vraag goed en wel was gesteld (ik mag van u hetzelfde hopen), evenwel met één uitzondering:

“Wat is dat, gecastreerd?”
“Euh, wel, weet ge, dat is gelijk Mâcon en Nagiko…”
“Ah, dat ze geen kindjes kunnen maken”, onderbrak hij me.

Bon, maar dat had hij op school nog niet geleerd –mogelijks uit katholieke angst om uit te moeten leggen wat castreren is, wie weet.

De juffrouwen in het programma dienden elk om beurt te antwoorden. Vraag één had ze juist door eliminatie (“maar papa, dat week van die weekdieren heeft toch niets met de dagen van de week te maken”); de tweede juffrouw dacht dat een groep vissen een tros was (“haha, papa ziet ge mij al een tros vissen gelijk druiven opeten?”); de derde vraag werd juist beantwoord omdat er een prentje werd bijgetoond van de evolutie van aap tot mens, en dat de aap een zoogdier was, dat wist ze. Reptiel was het zeker niet, zo zei ze nog. Ook de vierde vraag werd na lang nadenken juist beantwoord, en hetzelfde met de vijfde. Dat was een strikvraag hé, meesmuilde ze. En een gecastreerde stier was een rund, waarmee de juffrouw wel gelijk had, maar ze had toch iets specifieker mogen zijn.

Het ergste is eigenlijk dat je bij elke vraag de wanhoop op de gezichten van de juffrouwen kon aflezen. “Oh shit”, werd menigmaal geuit, en de nerds, die in een belendende kamer de wedstrijd op een monitor konden volgen meenden eerst dat een gecastreerde stier een ruin was.

En ik was er nochtans van overtuigd dat ze dat op de basisschool leren, die dingen. Ik zal dus maar aannemen dat het gefingeerd is?

discriminerend

Rechter vindt website Rent-a-Wife discriminerend, staat vandaag onderaan op pagina 9 van DM te lezen. Begin april lanceerde webagentschap Emakina in opdracht van Home Entertainment Services een teaser website om hun dvd-verhuurservice te promoten. Op de site, Rent-a-Wife, kon je schijnbaar een vrouw inhuren. Wie bleef doorklikken kreeg uiteraard geen vrouw thuisbesteld, maar kwam terecht op de site van DVD Post.

Zelfs iemand met een I.Q. van 20 had door dat het om een satire ging. Blijkbaar wonen er in België mensen met een nog lager I.Q., want daar kwamen al gauw de PS, de consumentenorganisatie OIVO en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen aanzetten. En rechter Marc D’hoore, die er niets anders op vond dan hen gelijk te geven.

Niet dat Emakina geheel vrijuit gaat in deze. Het webbedrijf moet net zoals Home Entertainment Services een dwangsom van 2.500 EUR betalen als zij de campagne herhalen. De campagne herhalen zit er vanzelfsprekend niet in, dus maakt CTO John Deprez in DM gewag van een billijke veroordeling.

“Er is niks waar we ons persoonlijk ongelukkig over moeten voelen, dus we hebben er geen enkel probleem mee. Nu weten we waaraan we ons moeten houden.” De kans dat het bedrijf in beroep gaat, is dan ook uiterst klein. “Daarover moet de raad van bestuur beslissen. Maar ik weet niet of we erbij zullen winnen door in beroep te gaan.”

Ach, en de volgende die een satire publiceert mag dan meteen voor de rechter verschijnen, gezien het precedent dat u in uw zog achterlaat? Fraai is dat.

De site werd overigens beschaafd verwijderd. Google is evenwel uw vriend, en wie de oorspronkelijke versie heeft gemist, kan ze nog steeds bekijken.

schuldig tot anders bewezen

Wet praktijktests begraven heet het bij DS, of Verhofstadt schrapt praktijktest discriminatie staat onderaan pagina 3 bij DM. En hoewel dat –gezien de praktische onhaalbaarheid– een goede zaak kan worden genoemd, is het amendement dat bij de drie nieuwe wetsontwerpen van Christian Dupont (PS), minister van Maatschappelijke Integratie, verrassend te noemen.

Aan de drie nieuwe wetsontwerpen van Dupont, die volgende week in het parlement komen, wordt een amendement toegevoegd dat stelt dat een rechter soeverein oordeelt of het bewijsmateriaal voldoet of niet. Aanvaardt de rechtbank de vermoedens, dan verschuift de bewijslast en zal de aangeklaagde moeten bewijzen dat hij niet discrimineerde.

Het slachtoffer hoeft dus niet langer aan te tonen dat hij werd gediscrimineerd, maar de portier dient in de nieuwe wet te bewijzen dat hij niet discriminerend tewerk ging. Mooi is dat. Ik stel voor dat vanaf heden elke minister voor de rechtbank wordt geroepen om te bewijzen dat hij nog nooit heeft gefraudeerd.

Jawel, ik ben mij ervan bewust dat een rechtbank de klacht eerst ontvankelijk moet verklaren, en ja, ik hoop met u mee dat het in de praktijk niet zo’n vaart zal lopen. Maar is dit nu een wet? Werd iemand betaald om met dit idee op de proppen te komen? (In 2003 reeds, want deze clausule is niet nieuw, volgens de berichtgeving in DS.) En is dit niet in strijd met een of andere verklaring van de rechten van de mens die stelt dat men onschuldig is tot anders bewezen? Want dit amendement houdt in dat, wanneer de rechtbank een klacht voor ontvankelijk verklaart, de beklaagde schuldig bevonden is. Hallucinant.

hel(sen)

Sinds deze week kijken wij (opnieuw) naar Man Bijt Hond. We hebben dat vroeger ook wel al eens bekeken, maar dat was eigenlijk lang geleden: meer dan een jaar eigenlijk, denk ik. Vroeger waren we wel trouwe kijkers, maar om een of andere reden is dat verwaterd: te vroeg op den avond, te weinig thuis, Henri moet in zijn bed. Gezien het vakantie is, mag hij nu wel opblijven en kijken (Man Bijt Hond zien en dan slapen), en erm… wij dus ook.

Het persoonlijke hoogtepunt van elke episode is het einde, waar Wim Helsen een gedichtje voordraagt voor de “Vrienden van de Poëzie”. Goddelijk! Dit is nu eens het soort droge humor waar ik mij perfect kan in vinden.