opruikunsten

Ook restaurants lijden onder rookverbod laat Belga optekenen bij De Morgen.

De nieuwe regeling inzake roken in horecazaken gaat gepaard met omzetverlies. Negenenveertig procent van de restaurants en eetgelegenheden met een omzet van meer dan een derde uit voeding, beweren omzetverlies te lijden of vrezen dit. […] Bij cafés is dat 21 pct.

Let vooral op beweren omzetverlies te lijden of vrezen dit. Dus mogelijks is het mogelijk dat eventueel 49 procent van de restaurants en eetgelegenheden (etc) verlies lijden. En 21 procent van de cafés, verschoning. Bewijs bestaat daar nog niet voor, maar het is wel mogelijk.

Pas op, het is ook mogelijk dat het water aan de Kuiperskaai in bier is veranderd.

(Laat ons misschien wachten tot er aantoonbaar cijfermateriaal is, nee?)

veelbetekenend

Kijk, ik ben helemaal niet gewonnen voor Amerikaanse toestanden waarbij iedereen voor het minste wordt aangeklaagd. Maar deze mededeling van de VVJ (Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten) is tekenend voor het gebrek aan beroepsernst waarmee bepaalde journalisten zich tegenwoordig door het medialandschap bewegen.

De schadevergoedingen die de gewezen Antwerpse politiechef Luc Lamine eist van drie journalisten van de Gazet van Antwerpen, komen neer “op een flagrante miskenning van de persvrijheid in dit land”. Dat zegt de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten (VVJ) dinsdag.

[Belga, via DM Telex]

De noemer journalist mag onder geen beding een vrijgeleide zijn tot het bekladden van iemands reputatie. Ver weg is helaas de deontologie waarop de journalist van weleer prat ging. Get it first, but first get it right, het adagio van The Associated Press, is nog steeds de essentie van de berichtgeving.

Maar basis, ervaring en principes zijn al lang niet meer in de mode. (Voor wie het niet begrepen had: dit heeft niets met persvrijheid te maken.)

breast envy

In de webversie van Newsgator (mijn RSS reader die me toelaat mijn RSS feeds te syncen tussen mijn mac, de pc thuis en op het werk, en cybercafés), staat in de linkermarge een hoofding ‘latest buzz‘. Daarin staan de items met de ‘hottest items‘ van het moment (automatisch gegenereerd aan de hand van Newsgator gebruikersstatistieken).

Daarnet stond er Althouse: Let’s take a closer look at those breasts. De link brengt u naar de website van Ann Althouse, een super-conservatieve Professor in de Rechten (wat is het toch met die proffen in de rechten) die onderhand behoorlijk gefixeerd is geraakt op borsten.

Het probleem? De foto in deze post. Of liever: de juffrouw voor Bill Clinton op die foto. Of nog liever: de borsten van de juffrouw voor Bill Clinton op die foto. *zucht* Hoe meer ik ernaar kijk –naar die foto, niet (noodzakelijk) de borsten– hoe belachelijker de aandacht die Prof. Althouse aan de pose van Jessica (want zo heet de juffrouw in kwestie).

Overigens, daar laat Prof. Althouse het niet bij, want, lo and behold, ze heeft zelfs Jessica’s website bezocht, en aan de hand daarvan vindt ze zelfs meer ‘argumenten’ voor haar betoog:

Making this colloquy into this new blog post, I actually click over to Jessica’s blog, and what the hell? The banner displays silhouettes of women with big breasts (the kind that Thelma and Louise get pissed off at when they’re seen on truck mudflaps). She’s got an ad in the sidebar for one of her own products, which is a tank top with the same breasty silhouette, stretched over the breasts of a model. And one of the top posts is a big closeup on breasts.

Huh? Het is het soort feminisme dat niet alleen de BH’s wil verbranden, maar tegelijkertijd meteen de borsten wil wegsnijden. Dat is toch niet meer van deze tijd?! (Ga vooral eens kijken naar die big closeup on breasts. Ik kan u verzekeren dat het Safe For Work is.)

het einde van Gentblogt

Kijk, een troll.

[ironie aan]

Bart jongen, tussen ons gezegd en gezwegen: wij van GB worden volledig betaald door de Sp.a. Iedereen van het bestuur werd politiek benoemd, in die mate dat wij enkel nog rode kledij mogen dragen, en in het gezelschap van Jos Geysels mogen worden gezien, en dan nog alleen in de Vooruit. Bovendien zullen wij ook enkel nog linken naar de rode krant DM (en de HUMO) ipv naar het tsjevenbastion DS, alwaar men bovendien zijn interne ruzies graag ‘out‘ via de regionale versies van de VUM-kranten. Nietwaar Karel (kvk).

Wij zijn dan ook zwaar verbolgen dat het journalistieke wonder Bart Vanacker, ofte Hullabaloo (die overigens een account heeft bij GB), dank zij een weergaloos stukje investigatieve journalistiek, dit complot heeft opgespoord en in de openbaarheid heeft gebracht. Waarlijk, het/hij kent zijn gelijke niet.

Nu zullen wij hoogst waarschijnlijk niets anders kunnen dan deemoedig het hoofd buigen voor de *echte* journalisten (die hun bronnen checken en zo, en de mensen waarover ze schrijven om hun mening vragen), en ons rood vzw-tje, ofte de voorpost van de Sp.a op het internet, moeten opdoeken.

[ironie af]

ROFL. YHBT. YHL. HAND.