paniekvoetbal

In de aanloop naar de verkiezingsstrijd, is de Sp.a reeds begonnen aan een partijtje paniekvoetbal (verdere voetbalmetaforen zal u van mij niet moeten verwachten). Dermate onzeker zijn ze van zichzelf –of dermate overtuigd van hun verlies– dat ze nu reeds de schuld op de andere partijen beginnen te steken.

Hoewel de Sp.a-voorzitter zijn mond vol heeft van democratisch bestuur, blijkt die democratie vooral op te gaan voor de Grote Partijen: De vraag is wat het belangrijkste is: dat de groenen 1 procent meer halen, of dat de democratische partijen in hun globaliteit vooruitgaan. Een niet onbelangrijk citaat, waarin Vande Lanotte niet alleen te kennen geeft dat Groen! voor de Sp.a niet (meer) tot de democratische partijen wordt gerekend, maar waarin hij met éénzelfde trek de partij aanspoort plaats te ruimen. Er is geen plaats voor Groen! in de politiek, zo beweert de Sp.a-voorzitter.

Het laatste beetje twijfel aan de democratische filosofie van Groen! wordt een paar lijnen verder onderuit gehaald: Vande Lanotte suggereert dat de partij daarmee de objectieve bondgenoot van het VB is geworden. Mooi is dat.

Vande Lanotte heeft het hierbij niet alleen over de rol van Groen! in Antwerpen, ook in Gent zijn de groenen er teveel aan:

Ook over de groene opstelling in Gent spuit Vande Lanotte niet mis te verstane kritiek. Vooral de weigering om mee te stappen in het verhaal over de vernieuwing van de stationsbuurt valt hem moeilijk. Hij meent dat de groenen zich “soms fundamentalistisch” opstellen. “Wij vinden dat daar iets moet gebeuren, met de bedoeling automobilisten op de trein te krijgen. Enkele huizen in de buurt krijgen meer last van fijn stof, maar in heel Vlaanderen wordt het beter. En dus zegt Groen! nee, en niet om redenen van mobiliteit. Dat is het Nimby-syndroom (Not in my backyard, FL/LVI) in het kwadraat.”

Laat het mij u duidelijk stellen, meneer Vande Lanotte: haal uw handen af van Gent, voor u met uw gefilibuster ook in onze stad het pad voor het VB effent. U heb alle voeling met onze stad verloren. Zoals ik eerder al schreef gaat het absoluut niet over het ‘fijn stof’ in de achtertuin, maar over de leefbaarheid en eigenheid van onze stad, en die gaat u niet om zeep helpen voor uw ambities.

Nee, de Sp.a is niet goed bezig. Nog voor ze de verkiezingen goed en wel verloren hebben (want daar stevent u met die mentaliteit recht op af; pas op of straks komen de tsjeeven weer aan de macht in Gent), steken ze reeds de schuld van hun verlies op anderen. En weet u wat? Wij zijn dat beu. Men moet geen tsjeef zijn om een mea culpa op de borst te kloppen. Begin er maar al aan.

(Het PDF-je)

26 gedachtes over “paniekvoetbal”

 1. Herlees deze nog eens:

  Welk een circus


  Want, zo beweert Termont vandaag in De Standaard: “over sommige projecten moet je als stad beslissen. Het Centre Pompidou zou in Parijs nooit gebouwd zijn indien men de Parijzenaars inspraak had gegeven.”

  Geen inspraak in Gent


  Temmerman hield echter vol dat zowel over de voorziene kantoorruimte als de weg en de parking geen discussie meer mogelijk is. Gevraagd waarom ze het buurtcomit

 2. Met andere woorden: nee, het is nog niet zeker?

  De mannen van Groen!, die weten nochtans wel meer: “Aan het Sint-Pietersstation komen er rijen forse kantoortorens”, daar zijn ze nu al van overtuigd. Een project dat z

 3. Trouwens… 🙂

  Beetje gemakkelijk, dat stromargument in het begin daar. Uit Vandelanotte’s citaat volgt nergens dat hij Groen! niet tot de democratische partijen rekent, nog minder dat hij ze aanspoort om plaats te ruimen, en n

 4. (1) In het plan van het stadsbestuur zijn die torens opgenomen; uitgetekend en al. Voeg daarbij dat het stadsbestuur geen inspraak duldt, en tot welke conclusie komen we dan :p

  (2) En hoe interpreteert ge dit citaat dan? “De vraag is wat het belangrijkste is: dat de groenen 1 procent meer halen, of dat de democratische partijen in hun globaliteit vooruitgaan.”

  Punt is: ik ben het een beetje beu, al die mensen die hun eigen incompetentie in de schoenen van anderen schuiven. Vingerwijzen, de dictator uithangen en beweren dat ze democratisch zijn. Groen! mag blijven, *maar* ze moeten wel doen wat wij zeggen –dat is het wat Vande Lanotte beweert.

 5. Punt 1: ik denk dat ge vooral leest wat ge wilt lezen. 😀

  Er zijn nog geen volledig concrete plannen tot in de details, en de verkiezingsprogramma’s beloven dat er wel inspraak komt. Ik kies ervoor om die mensen te vertrouwen.

  Groen! kiest voor een plat-populistisch discours, nog kneuteriger dan gemeentepolitiek: wijkpolitiek.

  Zijn de belissingen al finaal genomen of niet? Zo niet, dan is het onverantwoord van Groen dat ze die onbesliste zaken als een feit ponereen? Of is dat dan geen, om in de sfeer te blijven, anti-politiek? En is dat dan zoveel beter dan wat het Vlaams Blok doet, stromanargumentatiegewijs?

  Al wat ik Vandelanotte lees zeggen, is dat Groen! in Gent categoriek weigert om in dialoog mee te denken, maar voor een fundamentalistische en weinig contructieve “alles of niets” gaat.

  Het nimby-verwijt wordt daarbij wel zeer snel weggewuifd: “wij gaan daar niet over in discussie”, zegt Vera Dua. Maar ondertussen zitten wel quasi-alle Groen!-kandidaten die aan het station wonen (Tine Heyse, Elke Decruynaere, Frank De Jonckheere, An Stroobandt, Laurens Lavrysen, Liesbet De Weder en wellicht heb ik er nog gemist) in Buitensporig, en wordt op de site van Buitensporig meer dan eens het verschil niet gemaakt tussen buurtcomit

 6. Hey: retoriek! En truken van de foor en al 😀

  “En puntje 2: ga er eens van uit dat Vandelanotte vindt dat Groen! een democratische partij is. Klopt het citaat dan niet meer? Tuurlijk wel”

  Inderdaad, en de conclusie ook: de ‘andere’ democratische partijen mogen groeien, maar Groen! niet. Die moeten zwijgen, meelopen, en de rest hun ding laten doen.

  Tenzij ge soms wilt zeggen dat de Sp.a helemaal niet wilt groeien? Of dat *alleen zij* mogen afgeven op de andere partijen (in casu Groen!), en dat de anderen geen kritiek mogen hebben op hen? Interessante vorm van democratie.

  Het station: het is duidelijk moeilijk om te vatten, maar het nimby principe *heeft* hier niks te zoeken. Tenzij gans Gent als backyard wordt beschouwd. Tsja, veel Groen!-kandidaten komen uit de stationsbuurt –een paar (bijna letterlijk te nemen, denk ik) heb ik zelfs al ontmoet: sympathieke mensen– so what? Hebben die geen recht van spreken?

  De historiek van wanbeleid van de stad inzake architectuur en inspraak zijn weinig vertrouwen inboezemend. (Of vindt ge de Zuid echt een toonvoorbeeld van architecturaal inzicht?) Ik deel dan ook uw vertrouwen niet in de verkiezingspropaganda.

 7. Maar erm… als we hier toch maar aan een onderonsje aan ’t houden zijn, zullen we dat dan misschien straks IRL voortzetten? (Ik moet dringend weg of ik ben te laat op onze vergadering.)

 8. @Michel: leg me eens uit waar “op de site van Buitensporig meer dan eens het verschil niet gemaakt tussen buurtcomit

 9. On en bruno om 16u37: herlees zelf eens wat ge geschreven hebt. Geen idee hoe ge van uw premisse naar uw conclusie raakt.

  Dit is echt niet meer rationeel, en ik denk ook niet dat discussie of gedachtenwisseling veel zin hebben.

 10. Jaja, echt wel duidelijk truken van de foor 🙂

  (En Godwin komt ook al om het hoekje kijken, zie ik…)

  Trouwens, over uw argument dat Groen! niet solidair is in Antwerpen en alleen maar keet zoekt, dit staat in DS vandaag (abonnement nodig):

  Ook de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens betreurt de uitspraken van zijn partijvoorzitter: ,,In het stadsbestuur hebben de groenen zich altijd loyaal opgesteld. Er is geen enkele aanleiding om nu iets anders te beweren. Jammer.”

  Kaboem!

 11. @ Michel: bemerk de 😉 na gebrainwashed. Dus nogmaals ;-))
  De nagel op de kop: in de pers wordt er in 1 adem gesproken over Groen! en Buitensporig. Als ze ook op de site vermeld staan, is dat omdat we citeren uit krantenartikels. Scherp opmerkingsvermogen trouwens om te constateren dat er Groen! kandidaten in het comit

 12. Probeer hier uw hoofd rond te krijgen: het kan zijn dat Vandelanotte gelijk heeft. En het kan ook zijn dat het niet slim was om te zeggen wat hij gezegd heeft. En die twee dingen kunnen tegelijk! waar zijn.

  Net zoals het niet slim is brand te roepen in een volle theaterzaal, is het niet slim om elkaar tussen democratische partijen verwijten toe te slingeren.

  Want brand roepen leidt tot paniek, en verwijten worden gepercipieerd als antipolitiek en zijn koren op d emolen van extreem-rechts.

  Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat er geen brand is, en dat wil ook niet zeggen dat Vandelanotte geen gelijk heeft.

  Groen! zou zo lief zijn en de sp.a zo gemeen? Citeren kan iedereen, en met een kort geheugen is niets een probleem. Kijk, deze is van januari:

  Zowel N-VA, CD&V als VLD willen na de verkiezingen niet meer verder met Groen! in Antwerpen. Dat verklaarden de plaatselijke topmensen van die partijen aan De Morgen, zo meldt de krant maandag. Alleen de Antwerpse sp.a houdt er een voorzichtiger mening op na.
  “Als er problemen zijn, komen ze altijd van de groenen”, luidt het. De grote schuldige daarvoor zouden niet de groene schepenen Erwin Pairon of Chantal Pauwels zijn, wel Mieke Vogels. Vanuit zowat alle hoeken wordt het groene boegbeeld van politiek opportunisme beschuldigd. VLD en CD&V stellen “de volgende keer liever zonder Groen! voort te doen”. Bij de sp.a is de reactie op de groenen minder allergisch. “Het is dom om nu op de groenen in te hakken. Zo maak je van hen de inzet van de verkiezingen en daar stuurt Mieke Vogels natuurlijk op aan”, zegt een plaatselijk kopstuk.

 13. Heb ik soms beweerd dat Groen! de heiligheid zelve is? Hooguit heb ik gezegd dat Groen! in *deze situatie* (itt Vande Lanotte) zich heel rustig en ingehouden heeft opgesteld.

  En ik kan de premisse omkeren natuurlijk; “probeer hier uw hoofd rond te krijgen: het kan zijn dat Vande Lanotte ongelijk heeft!” Dat het niet slim was van hem om dat zeggen –gelijk of ongelijk– staat buiten kijf. En dat, Michel, was mijn conclusie. Ik citeer (uit) mijn laatste paragraaf van de entry:

  Nog voor ze de verkiezingen goed en wel verloren hebben […] steken ze reeds de schuld van hun verlies op anderen. En weet u wat? Wij zijn dat beu. Men moet geen tsjeef zijn om een mea culpa op de borst te kloppen. Begin er maar al aan.

  Zal ik het nog eens zeggen? Ik ben al die vingerwijzingen van de traditionele partijen beu. Dat ze eens iets doen. Sinds Zwarte Zondag is nog geen enkele partij erin geslaagd de opmars van het VB te stuiten. En nog zijn ze niet geleerd, en nog kunnen ze niet constructief samenwerken naar een oplossing, en nog blijven ze elkaar verwijten. Daarover gaat dit. En ik wéét dat ge intelligent genoeg zijt om dat te vatten.

 14. Niet proberen onder uw eigen woorden uit wriemelen! 😀

  Een niet onbelangrijk citaat, waarin Vande Lanotte niet alleen te kennen geeft dat Groen! voor de Sp.a niet (meer) tot de democratische partijen wordt gerekend, maar waarin hij met

 15. Mij geen woorden in de mond leggen! 😀

  Nergens pleit ik Groen! vrij –was dat nodig misschien? Ik heb gezegd dat Vande Lanotte vindt dat Groen! moet zwijgen en meelopen, en in gans uw argumentatie bekrachtigt ge dat ten zeerste. Van zodra Groen! spreekt, noemt ge dat profileringsdrang. Van zodra Vande Lanotte iets zegt, heet dat bij u waarheid. Waar zit de intelligentie daar verscholen?

  Op een gelijkaardige manier verwacht ge van mij dat ik kritiekloos de verkiezingsbeloften van de bestuurspartij slik. Want natuurlijk, waarom zouden ze liegen –komaan, zo na

 16. Nee. Vandelanotte zegt niet dat Groen! moet zwijgen en meelopen. Dat is uw interpretatie.

  Vandelanotte zegt dat hij van een partij die in een collegiaal orgaan zit zoals de gemeenteraad van Antwerpen, verwacht dat ze niet voortdurend haar partners afschiet.

  Kritiekloos slikken? Nee hoor. Dat doe ik ook niet.

  Maar ik geef het voordeel van de twijfel. En gij hebt zelf gezegd dat ze dat van u niet krijgen.

  Groen! blijkbaar wel. Gemakkelijk natuurlijk om analles te beloven als ze het toch niet moeten realiseren. Aan de zijlijn een beetje keffen, dat kan iedereen, nee?

 17. *geeuw*

  Michel, uw plaat blijft hangen. Ge maakt cirkelredeneringen vertrekkende van 1 kapstok waaraan ge alles ophangt.

  En dit “Vandelanotte zegt dat hij van een partij die in een collegiaal orgaan zit zoals de gemeenteraad van Antwerpen, verwacht dat ze niet voortdurend haar partners afschiet.” is *uw* subjectieve, door geen enkel feit of geen enkele bron geondersteunde, interpretatie van het citaat. Gans uw betoog is opgehangen aan uw intrepretatie van de uitspatting afkomstig van slechts 1 persoon (Vande Lanotte). Een uitspatting die voor de rest overigens van langs alle kanten wordt afgeschoten. Ook –en dat is niet onbelangrijk mij dunkt– van binnen Vande Lanotte zijn eigen partij. Zowel Patrick Janssen, als de woordvoerder van de Sp.a, als ‘vooraanstaande Gentse socialisten’ spreken duidelijk hun afkeur uit.

  Ik herhaal mijn conclusie, en ik zal ze lichtjes aanpassen:

  Nog voor ze de verkiezingen goed en wel verloren hebben [

 18. Hout, en hoe er geen pijlen meer van kunenn maken.

  Compare and contrast. Exhibit A, Bruno Bollaert:

  Gans uw betoog is opgehangen aan uw intrepretatie van de uitspatting afkomstig van slechts 1 persoon (Vande Lanotte).

  Exhibit B, Belga in januari van dit jaar:

  Zowel N-VA, CD&V als VLD willen na de verkiezingen niet meer verder met Groen! in Antwerpen. Dat verklaarden de plaatselijke topmensen van die partijen aan De Morgen, zo meldt de krant maandag. Alleen de Antwerpse sp.a houdt er een voorzichtiger mening op na.

 19. En met iets recenters en to the point kunt ge echt niet afkomen? Het is altijd hommeles in de politiek, getuige uw eigen betoog waarin ge u vastbijt zoals een pitbull in een houten been met de bedoeling zowel de vermeende grootsheid van de Sp.a of Vande Lanotte in het daglicht te stellen en tevens de door u vermeende dwarsliggerij van Groen!

  Mijn punt, dat ik tot treurens toe ga blijven herhalen, tot ge snapt dat het niet over de Sp.a, noch over Groen! gaat –het zijn toevallige actanten; mijn punt dus is dat al die vingerwijzingen van de traditionele partijen beu ben. Dat ze eens iets doen. Sinds Zwarte Zondag is nog geen enkele partij erin geslaagd de opmars van het VB te stuiten. En nog zijn ze niet geleerd, en nog kunnen ze niet constructief samenwerken naar een oplossing, en nog blijven ze elkaar verwijten. Daarover gaat dit.

  Dat stond helemaal bovenaan in het stukje, en heb ik al een paar keer herhaald. Negeer het nog maar eens. Ik weet dat ge ’t kunt. 😀

 20. Uh huh. En niet over die massieve chip op uw shoulder, getuige uw herhaalde uitvallen naar Termont en anderen.

  Uh huh. Ik geloof u. Echt waar. Tiens, wat hoor ik daar rinkelen aan mijn ander been?

  /signing off.

  en dan nu, ruimte voor het laatste woord, dat ik u gerust gun 🙂 —>

 21. Graag zou ik wat willen ingaan op reactie nummer 6.

  BuitenSporig verenigt tientallen buurtbewoners, los van hun politieke voorkeur. Onder de leden bevinden zich Elke Decruynaere, An Stroobandt en ikzelf, drie kandidaten voor Groen! bij de gemeenteraadsverkiezingen.
  Iedereen is welkom op de algemene vergaderingen, alwaar men kan merken dat de “Groene” buurtbewoners op geen enkel moment proberen het debat te monopoliseren.
  Ook dient opgemerkt te worden dat geen enkele Groene in het dagelijks bestuur zetelt.

  Is het voor mensen die actief met politiek bezig zijn dan effectief verboden om zich op

Reacties zijn gesloten.