barok

Tsja, ik ben niet meteen de man voor die cirkeljerking. Maar kijk, ik ken diene mens, en er staan nog maar amper drie postjes op, en ik ben al helemaal in de ban van zijn schrijfstijl.

Het Radiofonisch Instituut, dames en heren. Met veelbelovende paragrafen zoals:

Ooit ben ik door mijn radiobazen (vriendelijk) terechtgewezen: ik klonk nogal eens barok en wat verouderd in mijn commentaren achter de microfoon. Ik heb er dan maar op gelet en het weggewerkt. Denk ik. Maar hier zal ik me wel wat laten gaan.

Ahhh. Nog even en hij heeft het over Greenaway.

teras

Woord van de dag: teratogeen

Gevonden via de Wikipedia uitleg over therapie voor aften, in het bijzonder bij de mogelijke bestrijding daarvan via thalidomide (cfr Softenon).

te·ra·to·geen (bn.)
1 [biol.] misvormingen veroorzakend

[Van Dale Taalweb]

Teratogeen (gr:, teras = monster, gennan = voortbrengen) is de naam van de eigenschap van een stof of een ziekte om bij het embryo afwijkingen te veroorzaken als de moeder tijdens de zwangerschap met de stof in aanraking komt, deze inademt of inneemt, danwel de ziekte doormaakt.

[Wikipedia]