teras

Woord van de dag: teratogeen

Gevonden via de Wikipedia uitleg over therapie voor aften, in het bijzonder bij de mogelijke bestrijding daarvan via thalidomide (cfr Softenon).

te·ra·to·geen (bn.)
1 [biol.] misvormingen veroorzakend

[Van Dale Taalweb]

Teratogeen (gr:, teras = monster, gennan = voortbrengen) is de naam van de eigenschap van een stof of een ziekte om bij het embryo afwijkingen te veroorzaken als de moeder tijdens de zwangerschap met de stof in aanraking komt, deze inademt of inneemt, danwel de ziekte doormaakt.

[Wikipedia]