pudding

PlayPod 0.1 downloads podcasts (audio attachments) from RSS feeds. It can play the podcasts or automatically add them to iTunes to play or sync with an iPod. It also includes a built-in RSS newsreader and OPML import. PlayPod is available for Mac OS X 10.3. [via]

Et pour les windoze la même chose…

jong VLD

Ze bakken het wel bruin, die Jonge VLDers.

Eerst kregen we dit, na de naamsverandering:

Gisteren lieten de VLD-jongeren in De Morgen nog maar eens weten, dat – wat hun betreft – het cordon sanitaire begraven mag worden. Jong-VLD-voorzitster Dewi Van de Vyver: “We hebben het zelf gecreëerd en we zijn zelf in de val gelopen. Op basis van racisme werd er niet met het Blok gediscussieerd. Nu dat argumentje wegvalt, moeten we nieuwe argumenten zoeken. () Als blijkt dat een bestuursakkoord kan worden gesloten dat niet ingaat tegen de liberale principes, dan moet dat kunnen.”

Argumentje?
En nu lezen we dit, bij Waarde redactie in DS:

Somers daarentegen wil zo snel mogelijk de links-rechtstegenstelling begraven, maar gaat daarmee voorbij aan de perceptie bij de kiezer dat de VLD sterk naar links is opgeschoven sinds 1999. En toen de VLD nog rechts gepercipieerd werd, haalde ze een pak meer stemmen. [Tom Peeters, nationaal hoofdredacteur Jong VLD]

Brrrr. Hoe rechts hadden ze gedacht te gaan?

vtm als vrijgeleide

“Jamaar Edelachtbare, dit druist toch wel in tegen mijn recht op privacy.”

Opnames voor het VTM-programma De zware voet schenden het geheim van het onderzoek. De politierechtbank in Ieper sprak daarom gisteren vier chauffeurs vrij die overtredingen hebben begaan terwijl een cameraploeg mee was met de politie.

Groot gelijk overigens, die rechter. Als in dit dossier de vaststellingen voor rechtsgeldig worden aangenomen, dan staat de deur wijd open voor achtervolgingen van verdachten, huiszoekingen en fouilleringen in aanwezigheid van de audiovisuele pers. Mobbing in ’t schoon Vlaamsch. Wettelijk veroordelen is een ding, de schandpaal is iets geheel anders. Veel liever had ik die overtreders beboet gezien dan hun belevenissen op TV te kunnen volgen.

Al verkeerde ik in de veronderstelling dat men VTM de toelating moest geven alvorens de beelden mochten worden uitgezonden. My mistake.

[via]

podcasting groot succes in vlaanderen

Podcasting is de nieuwe revolutie. Ontdekt door Adam Curry (MTVjay) –zo beweert hij zelf– zorgt podcasting voor de nieuwste rage in weblogging land.

Podcasters verspreiden zelf ingesproken stukjes via hun weblog, waardoor de bezoekers de teksten niet enkel kunnen lezen, maar nu ook beluisteren op hun audiospeler –bij voorkeur de iPod natuurlijk, maar beluisteren kan ook rechtreeks op de computer.

Bij een ondervraging van een aantal Vlaamse bloggers bleek zowat de helft geïnteresseerd genoeg om de nieuwe technologie van nabij te bekijken. Minstens 20% van actief bloggend Vlaanderen is achter de schermen bezig met podcasting, of heeft zelfs al podcasts gepubliceerd via het web.

De grootste concentratie van podcasters bevindt zich in Gent, waar maar liefst 8% van de webloggers podcast. Michel Vuijlsteke, van Tales of Drudgery and Boredom, wordt algemeen beschouwd als de eerste Vlaamse podcaster. In zijn eerste podcast verklaart Vuijlsteke het fenomeen, waarbij hij de eenvoud van het systeem benadrukt. Het is eigenlijk niet moeilijk. Podcasting is eigenlijk om ’t even wat dat opgenomen is. […] Ik heb de indruk dat het eigenlijk gewoon om terminologie gaat.

Vuijlsteke relativeert meteen ook de hype (over Adam Curry): Niet echt vernieuwend zou ik zo denken. ik kan mij indenken dat in de tijd dat hij nog echt radio DJ was ook wel al eens mensen zal gehad hebben die zijn show op tape zullen opgenomen hebben en later zullen beluisterd hebben en eigenlijk zie ik niet wat het enorme verschil is tussen dat en Podcasting.

Niettemin is podcasting een enorme hit. De kans is dan ook reëel dat de iPodders naar hun favoriete weblog luisteren ipv muziek. Want vanaf heden is de revolutie beluisterbaar.

(Zie ook: PodCasters.org en iPodder.org.)

[update:] *zucht*
Dislaimer: Dit stukje is in de eerste plaats een soortement persiflage op de media en hun omgang met statistische data, en de manier waarop ze gegevens uit de context rukken.

BTW los van de zever, vergeet niet de podcast van Michel te downloaden, het is een hilarisch stukje. (En stiekem hoop ik dat hij er nog maakt.)

echt alfabetisch in mysql

Pft. In SQL worden de zaken soms toch wel onnodig complex gemaakt. Ik was op zoek naar een mogelijkheid om de titels in mijn mediatheek alfabetisch te rangschikken op het eerste betekenisvolle woord.

Zijnde de titels minus de lidwoorden in NL, EN, FR. Het zou zo mooi zijn om dat in 1 ruzie door met regex (regular expressions) op te lossen, maar regex (REGEXP voor MySQL) geeft enkel een waar of vals terug, en geen string.

Maar goed, ik had geen zin om een vergelijking en conditionals van zeven lijnen te schrijven, dus ik moest en zou regex gebruiken:

libw_title REGEXP "^(the|an?|l(e|a|es)|une?|het|de|een) "

REGEXP is de functie die gaat zoeken in libw_title, wat dan weer het veld in de database tabel is, waar, u raadt het al, al de titels van mijn mediatheek in opgeslaan zijn.
"^(the|an?|l(e|a|es)|une?|het|de|een) " is de regex zelf. De aanhalingstekens staan er enkel als delimiters (begrenzers), waarbij het belangrijk is op te merken dat er aan het einde nog een spatie is –als woordeinde.
^ betekent dat we beginnen te zoeken aan het begin van een woord; | is ‘ofwel’, en een vraagteken ? zorgt ervoor dat het voorafgaande karakter optioneel is.

De regex zoekt dus naar the; of a of an (an?); of le of la of les (l(e|a|es)); of un of une (une?); of het of de of een. En eigenlijk zou ik daar misschien nog l’ en ’t aan moeten toevoegen, maar goh, ik zie wel of het nodig blijkt.

Oh, en alles case independent.

Het ultieme doel is om een titel zoals The Amazing Adventures Of Kavalier & Clay onder ‘A’ terug te vinden, en geschreven als Amazing Adventures Of Kavalier & Clay, The. Daartoe hebben we net gezocht naar alle titels die met een lidwoord beginnen. Nu moeten we er iets mee doen.

Als we zo’n titel hebben, moet hij herschreven worden, anders blijft de titel zoals hij was (libw_title). Ofte, in SQL:

IF(aan_deze_voorwaarde_voldaan, herschrijf, doe_niks)

Wat we nu al kunnen uitwerken tot:

IF(libw_title REGEXP "^(the|an?|l(e|a|es)|une?|het|de|een) ", herschrijfregel, libw_title)

De herschrijfregel dan: we willen het eerste stukje (het lidwoord) achteraan de rest van de titel plakken. Als de titel met een lidwoord begint, dan weten we al dat het deel voor de eerste spatie (=het einde van het lidwoord), eruit mag geknipt worden.

Eerst identificeren we het gedeelte tot de eerste spatie:

SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1)

SUBSTRING_INDEX zoekt in een bepaald veld (libw_title) naar het voorkomen van een bepaalde string –in ons geval een spatie (" ")– en meer bepaald naar de eerste keer dat die voorkomt (1).
Het ‘leuke’ aan die functie is dat het niet gewoon ‘waar’ of ‘vals’ zegt, maar een string als resultaat terug geeft, in ons geval het lidwoord.

Great, we hebben nu het lidwoord, nu moeten we het nog van de rest van de titel halen, en achteraan plakken.
Van de titel weghalen doen we met TRIM:

TRIM(LEADING SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1) FROM libw_title)

Haal weg, van de voorkant (LEADING), het lidwoord (SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1)) uit de titel (FROM libw_title).
Yeeha. Nu hebben we de titel zonder het lidwoord (TRIM(LEADING SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1) FROM libw_title)) én we kennen ook nog het lidwoord (SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1)). We zijn er bijna: nu nog het lidwoord achteraan plakken.

Dat doen we door de titel terug samen te stellen: titel_zonder_lidwoord + een komma en spatie + het lidwoord; via de functie CONCAT.

CONCAT(titel_zonder_lidwoord, een komma en spatie, het lidwoord)

-ofte, volledig uitgeschreven-

CONCAT(TRIM(LEADING SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1) FROM libw_title), ", ", SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1))

Nog één dingetje voor we onze IF volledig kunnen herschrijven: de spatie tussen het lidwoord en de rest van de titel. Toen we het lidwoord van de titel weghaalden, bleef er wel nog een spatie vooraan aan de titel kleven. Spaties voor- en achteraan een string kunnen worden verwijderd met… TRIM (zonder argumenten). Dus TRIM(" blah ") geeft ons de string "blah". De nieuwe titel krijgen we dan zo:

TRIM(CONCAT(TRIM(LEADING SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1) FROM libw_title), ", ", SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1)))

Remember, onze IF?

IF(aan_deze_voorwaarde_voldaan, herschrijf, doe_niks)

-herschreven als-

IF(libw_title REGEXP "^(the|an?|l(e|a|es)|une?|het|de|een) ", herschrijfregel, libw_title)

Dit kunnen we nu completeren tot

IF(libw_title REGEXP "^(the|an?|l(e|a|es)|une?|het|de|een) ", TRIM(CONCAT(TRIM(LEADING SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1) FROM libw_title), ", ", SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1))),libw_title)

En het ganse SQL commando, dat ons de lijst met titels geeft, ziet er als volgt uit:

SELECT *, IF(libw_title REGEXP "^(the|an?|l(e|a|es)|une?|het|de|een) ", TRIM(CONCAT(TRIM(LEADING SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1) FROM libw_title), ", ", SUBSTRING_INDEX(libw_title," ",1))),libw_title) AS sort_title FROM lib_work ORDER BY sort_title ASC;

Schoon hé.

(that’s what i want)

Een nieuwe zaterdag, een nieuwe vacature. Met deze week deel twee van De Grote Salarisenqête. Waarin de verloning plots een pak(je) hoger lijkt te liggen dan vorige week.

En onder de titel: Ho€v€€l verdient een topmanager? krijgen we misschien wat meer inzicht in die 68.200 EUR spaargeld.

Voor elke functie ziet u een minimum- en een maximum-cijfer: het minimum is de mediaanbelongin voor kleinere organisaties, terwijl het maximum voor de grotere organisaties geldt. De CEO van een gemiddelde organisatie in België heeft tussen de 183.000 en 374.000 euro. CEO’s van de Belgische top-50 bedrijven verdienen ongeveer het dubbele: op total cash basis schommelt hun salaris tussen de 400.000 en 750.000 euro. CEO’s van bedrijven uit de BEL20 verdienen tussen 800.000 en 1.400.000 euro.

De cijfers komen van De Witte & Morel, 2004. In een interview met Nicolas Meire van DW&M lezen we het volgende:

De beste betaalde verdiener verdient in onze ondernemingen achttien keer meer dan die met het laagste loon. In internationale ondernemingen is die spanning groter. Als we die cijfers per land bekijken, is het verschil tussen minimum- en maximumloon bij ons niet overdreven, zeker niet als we vergelijken met Duitsland en Groot-Brittannië. […] De goeie topmanagers zijn schaars, en ze worden stilaan behandeld als topatleten.

Ondertussen heb ik ook inzage gekregen in de publicatie van de NBB. ‘Men’ heeft me echter verzocht die publicatie niet te verspreiden, iets waar ik me vanzelfsprekend ook aan zal houden. Er staan een aantal interessante gegevens in, maar niet de mediaan of de spreiding van het spaargeld. Ik vraag nog even aan mijn bron of ik toch niet een aantal gegevens mag gebruiken, en ik houd u op de hoogte. Zoals dat dan heet.

experiment

Dinsdag publiceerde DM een artikeltje in Ego, onder de hoofding Het eerste kopje koffie ’s morgens, dat kan echt smaken.

Het artikel beschrijft hoe verstokte koffiedrinker, als ze 12 tot 24 uur zonder koffie moeten, last krijgen van afkickverschijnselen (of toch 50% van die mensen).

Ze krijgen volgens Griffiths met minstens een van deze vier symptomen te maken: concentratieproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid, en een slecht humeur, waaronder vlug geïrriteerd of depressief zijn. Dertien procent voelt zich na een halve of hele dag zonder koffie gewoonweg ziek. Ze krijgen volgens Griffiths met minstens een van deze vier symptomen te maken: concentratieproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid, en een slecht humeur, waaronder vlug geïrriteerd of depressief zijn. Dertien procent voelt zich na een halve of hele dag zonder koffie gewoonweg ziek. “Veel mensen hebben moeite zich te concentreren zonder koffie”, zegt Griffiths. “Sommige mensen, gelukkig een minderheid, ervaren griepachtige symptomen, zoals misselijkheid, braken, spierpijn en een slap gevoel. Sommige mensen kruipen hun bed in, overtuigd dat ze een griepje hebben. Terwijl ze gewoon geen koffie gehad hebben.”

Onbewust en geheel onvrijwillig heb ik de proef op de som kunnen/moeten nemen. Gisteren heb ik een ganse dag zonder koffie moeten doorstaan, en vanochtend voelde ik mij ongelooflijk misselijk, moe, en had een helse koppijn. Ik vermoedde een griepje –het is er het seizoen voor– maar ik herinnerde mij het artikel dat Tessa mij eerder deze week met veel genoegen onder de neus had gestoken.

Dus nadat ik Henri naar school had gebracht, heb ik mij verplicht drie espresso’s te drinken. Verplicht, want als ik mij ongemakkelijk voel, heb ik hoegenaamd geen zin in koffie. En voorwaar korte tijd later voelde ik mij onnoemelijk beter. De misselijkheid was weg, de vermoedheid verminderd, alleen de hoofdpijn bleef nog een tijdje hangen. Misschien moet ik ook maar de tips opvolgen voor wie wil afkicken zonder rothumeur.

Naaaah.

(Of anders ben ik gewoon een hypochonder.)

als het goed is

Een informatief berichtje over de senioren (in DS):

Ruim de helft van de senioren tussen 60 en 69 jaar beweert een keer per week seks te hebben. Dat blijkt uit een enquête bij bijna 3.000 bezoekers van de beurs Zenith. Zelfs psychiater Koen Demyttenaere van de KU Leuven, die het onderzoekje begeleidde, zegt verbaasd te zijn “dat paren op leeftijd nog zoveel seks hebben.”

En dan moet ik er niet eens een (stilaan afgezaagde) opmerking bij maken over de relevantie.

Er is overigens wel één grote kanttekening bij de resultaten. Professor Demyttenaere: “Ruim 2.800 bezoekers van de Zenithbeurs hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is een groot aantal, maar die mensen hoeven niet representatief te zijn voor de Belgische senior. De respondenten waren actieve mensen die naar de beurs kwamen, interesse hadden voor het gezondheidspaviljoen en intieme vragen durfden te beantwoorden over hun liefdesleven. Waarschijnlijk zijn ze ook kwieker in de slaapkamer dan de gemiddelde Belgische senior.”

Heerlijk gewoon, zulk een oog voor detail.

En een beetje ontstellend om te lezen dat een kwart van de ondervraagden zelden of nooit in vertrouwen praat met de partner.

bewijsmateriaal

“Hebt ge ’t gehoord van Walter?” vroeg de vrouw terwijl ze haar derrière zonder veel ommekijken bijna op mijn fototoestel neerplantte. Gelukkig richtte ze zich niet tot mij, maar tot de jongedame die even eerder schuin over mij had plaatsgenomen. Een collega.

– Walter?
“Ja, hij is met Brigitte in ’t archiefkot… allez, ge weet wel…”
– Neeuh? Met Brigitte?
De juffrouw was duidelijk meer verwonderd over het feit dat Brigitte het lijdend voorwerp van Walters aandacht was, dan wel dat er iets in ’t archiefkot…

“Jaja, en ze kwam eruit zonder…” Even een steelse blik in mijn richting. Ik zat echter én in een boek te lezen, én met de koptelefoon van de iPod in mijn oren, dus ze achte de kust veilig. “…zonder onderbroek!”

Gegiechel alom.

– Zonder onderbroek?! En hoe weet ge dat? Heeft ze ’t u verteld misschien? Liep ze niet gewoon te zeveren? En wanneer is dat gebeurd?
De vragen werden in staccato op haar vriendin afgevuurd. Fluisterstil, maar met net genoeg klemtoon om aan haar verbazing uitdrukking te geven.

“Ik weet het van hém!”
– En gij gelooft hem zomaar.
Het klonk een beetje beteuterd. De geloofwaardigheid van het verhaal had plots een flinke deuk gekregen.

“Tuurlijk niet. Bewijzen op tafel.”
– Hoezo bewijzen…
En dan begon het te dagen. Rood aangelopen vervolgde ze:
– Hij? Had? Haar?
“Onderboek? Ja. En ’t was gene string, maar zo’n kanten frutselke, in ’t rood.”
– En dan heeft ze ne gansen dag zonder?
“Jaja. Hoe ze dat aan haren vent gaat uitgelegd hebben, ik weet het niet. En hoe ze Walter dat heeft laten doen, nog minder.”
– En heeft ze hem nog iets meer laten doen?
“Volgens Walter wel, maar ja, daar had hij geen bewijzen van. Nog een geluk.”

*gegiechel*

Dan neem ik ne keer de trein, en krijg ik meteen zoiets op mijn boterham. Ik moet toch maar wat meer van het openbaar vervoer gebruik maken.