een vat belang

Mij lijkt het tamelijk simpel: het was een vergissing het Vlaams Belang (VB) te contacteren voor een gratis vat op onze verjaardag. Daarin schuilt geen verwijt, want die uitnodiging was voornamelijk het gevolg van de snelheid waarmee het feest moest worden klaargestoomd, en misschien ook het gebrek aan een duidelijke richtlijn dienaangaande. Wij zijn nog jong, en dus ook misschien een beetje naïef.

Onder de lijdzame noemer “pluralisme”, waren wij immers van mening dat we iedereen een kans moesten geven om mee te werken. Ook dat was een vergissing. Een weinig democratische en bovendien sterk demagogische partij trachten te betrekken in een open maatschappij moét wel verkeerd aflopen, zo hebben wij geleerd. Let wel, wij hebben nooit getracht sámen te werken met het VB, en zullen dat ook nooit ambiëren onder het (huidige) gedachtengoed van die partij.

Heel even nog werd er gedacht dat we best een vat konden aanvaarden, maar al gauw kwamen we tot de vaststelling dat een dergelijk gift zich alleen maar tegen ons zou keren. Timeo Danaos et dona ferentes. Het verschil tussen het VB en de democratische partijen is té groot om aan voorbij te gaan.

Samenwerken met het Vlaams Belang –ook al is het nog zo indirect– is voor ons geen optie. Dat betekent niet dat wij hen bewust zullen uitsluiten uit onze berichtgeving, maar wel dat ook zij zich heel sterk aan de spelregels zullen moeten houden. (Ook de andere partijen moeten zich daaraan houden, en vanuit onze doelstelling politiek onafhankelijk te zijn, zoeken wij met hen evenmin een rechtstreekse samenwerking. Die partijen hebben het daar blijkbaar minder moeilijk mee.)

Nog even dit: dit is een persoonlijke mening, die niet (noodzakelijk) de mening van Gentblogt of van de andere redactieleden is. De ‘officiële’ reactie vindt u bij Gentblogt.

5 gedachtes over “een vat belang”

Reacties zijn gesloten.