mortier (bis)

Antwerpen in het gareel. Understandably so, natuurlijk. DS biedt vandaag onderdak aan een Antwerpse cultuurdelegatie onder leiding van Philip Heylen (CD&V), de schepen van cultuur, die eerder al gepikeerd reageerde.

Al bij al heb ik de indruk dat de reactie eerder pro forma is, want er wordt eigenlijk niks in gezegd. Mortier wordt tussen de regels door jaloezie aangewreven (ten dele terecht), maar nergens is evenwel een verwijzing naar de verdeling van de centen (meer dan 90% van het oorspronkelijke budget van het Fonds voor Culturele Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap gaat naar Antwerpen) die ongetwijfeld mee aanleiding voor Mortiers misnoegdheid waren. Niet dat ze een knieval moeten doen. Want de Gentenaars zijn tenslotte de stroppendragers.

De protestbrief in een PDFke (’t was lang geleden). Dan kan u zelf lezen wat er (niet) instaat.