Tumblr / migraine

Het is weer zover: migraine. De voorbije drie weken aan een ratio van één keer per week. En nu maak ik een afspraak met de dokter, zegt mijn thuisdokter met dwingende blik.

Ondertussen kan u zich altijd vermeien met mijn tumblr account. (Waar u o.a. kan zien dat Tessa met contrabas is begonnen.)