Belgische genen

De voorbije dagen vond ik in de beide kranten waarop wij geabonneerd zijn (DS en DM) reclame van de reclamemensen terug. “Creativiteit zit in de Belgische genen”, schreeuwt hun advertentie het uit. “En dat is goed voor onze reclame”, voegen ze eraan toe.

Met de advertenties willen ze wat pluimen op de eigen hoed van de reclamesector steken –kringrukken, heet dat in internet terminologie– omdat ze ook dit jaar weer zo fijn veel prijzen hebben gewonnen in Cannes. Niet dat iemand anders dan de eigen sector zich daar mee bezig houdt, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat het geen mooie prestatie zou zijn.

In het licht van die mooie prestatie(s) is het dan ook bijzonder jammer welk een soort ‘creativiteit’ (u hebt mijn aanhalingstekens al opgemerkt) ze in het daglicht willen plaatsen. De Belg is, zo lijkt het in het advertenties althans, alleen creatief in het verzinnen van excuses. Hoe kan ik sjoemelen? Hoe kan ik mij aan mijn verantwoordelijkheid onttrekken? Hoe kan ik mijn eigen goesting doen, mijn vermeende rechten opeisen, en mijn verplichtingen aan de maatschappij ontlopen? Heel simpel: met een ‘creatieve’ kwinkslag verdwijnt uw verantwoordelijkheid als sneeuw voor de zon.

Belgische genen Belgische genen

In de linkse reclame, vertrekt één of ander kalf een week vroeger op reis dan de schoolverplichting hem toestaat, maar hey, het is met een grapje bij, dus dat moet kunnen. Op de rechtse advertentie staat een f-cking foutparkeerder, die zijn voertuig maar naar believen neerplant, want hey, hij is zo terug! En kijk, ’t is weer een ontwapenende boodschap.

Ze zijn sterk, die Belgische genen.

Betrouwbare reclame

Het is examentijd. Henri legt er soms twee of drie per dag af (de interdiocesane proeven waren vorige week), en geregeld krijgen (eisen) wij wat feedback. Eerder deze week was het taalluisteren.

De kinderen in de klas luisteren naar een reclameboodschap. Een slager van slachtbedrijf Renmans wordt geïnterviewd en vertelt hoe hygiënisch het daar is en van welk een uitzonderlijke kwaliteit het vlees is dat daar wordt verwerkt.

Lijkt het een betrouwbare reclame, luidt de vraag.

A Ja, want het is toch een interview.
B Ja, want ze geven belangrijke informatie.
C Neen, want het is toch maar reclame.
D Neen, want ik geloof reclame nooit.

Henri antwoordt D, maar het juiste antwoord blijkt B te zijn.

Er worden, denk ik, naar twee verschillende zaken gevraagd.

(1) Met een bewering als “Lijkt het een betrouwbare reclame?” kan een mens alle kanten op. En als we het dan toch over semantiek gaan hebben, dan was B misschien het correcte antwoord geweest als er had gestaan “Ja, want ze lijken belangrijke informatie te geven.” M.a.w. lijken zoals gebruikt in de betekens van “het heeft ervan weg dat”.

(2) Er wordt gepeild naar de intrinsieke betrouwbaarheid van reclame.

Wat ons betreft heeft Henri gewoon gelijk en blijft betrouwbare reclame een contradictio in terminis. Ik heb liever dat hij reclame niet gelooft, dan dat hij dat punt binnenrijft.

Overdaad

’t Is altijd aangenaam, als ze leuke liedjes gebeuren om commercials op te fleuren. Behalve als ze die commercials dan vijf keer per uur tonen.

Lipton Ice Tea:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=7movKfyTBII&w=500&h=405]

Coca Cola:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8jr9hPbYmBo&w=500&h=405]

Ola Cornetto:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9yD0KEi554c&w=500&h=314]

Meer reclame. Alstublieft.

Is dat mijn gedacht of zijn die reclameblokken weer serieus geëxpandeerd? Of van vorm gewijzigd? Op VT4 beginnen ze al een tijdje met eerste een kort, vaak aan het programma gelinkt stukje, vervolgens tonen ze reclameaanduiding, dan begint de reclame, en op het einde tonen ze nog wat voorfilmpjes van andere programma’s. Daar is de kous evenwel nog niet mee af, want dan tonen ze nog twee stukjes reclame. Waarom worden daar eigenlijk nog stukjes programma tussen getoond? Tijdverspilling, toch?