lichtjes overdreven

Jongens toch. Homoliga dient klacht in tegen pretpark Six Flags bij Centrum voor Gelijkheid van Kansen DM 02/03/2004

De voorbije weken kregen vele duizenden Belgen bij hun maaltijdcheques een kortingbonnetje voor Aqualibi. “Nodig uw vriend(in) uit”, staat aan de voorkant te lezen. Aan de achterkant meer uitleg: ÈÈn persoon mag gratis naar binnen indien hij of zij vergezeld is van minstens ÈÈn persoon “van het andere geslacht tussen de 6 en de 106 jaar”, die wel de volle pot betaalt.
Een flagrante schending van de antidiscriminatiewet, vindt de Homoliga.

U zegt?

Een flagrante schending van de antidiscriminatiewet, vindt de Homoliga.

Juist, ja? En waarom?

Die [de antidiscriminatiewet] stelt immers dat elke vorm van directe of indirecte discriminatie verboden is bij de toegang tot en de deelname aan welke activiteit dan ook. “Het lijkt ons dat met de terminologie ‘vriend(in)’, wel degelijk koppels in de affectieve of amoureuze sfeer bedoeld worden”, stelt Ivo Moelans, woordvoerder van de Homoliga.

Maar jongens toch, hebt ge nu echt niks beters te doen? Als je het op de letter wilt nemen, staat er: vergezeld van het andere geslacht tussen de 6 en de 106 jaar. Er staat niet: mensen (c.q. koppels) van hetzelfde geslacht wordt de toegang tot Aqualibi ontzegd. Uw interpretatie, meneer Moelans, is enkel dat: een interpretatie. En wat mij betreft, is ze verkeerd.

(Uw argument van koppels in de amoureuze sfeer houdt geen steek meer wanneer we naar de leeftijd gaan kijken. Of had u graag naast Dutroux plaatsgenomen? Maar ik wil vooral geen argument ad hominem brengen.)

U hoeft er dus niet meer hinder van te ondervinden dan wanneer ik met mijn zoontje naar Aqualibi zou gaan. Hetzelfde geslacht, dus geen promotie?

De reactie van Aqualibi is zeer correct te noemen: Dit was gewoon een promotieactie die bedoeld was met een knipoog. Zo staat er bijvoorbeeld ook dat de persoon tussen de 6 en de 106 jaar moet zijn. Maar iemand van 5 of van 107 jaar laten wij er ook in hoor.

En verder ook nog:

De bepaling kan inderdaad raar overkomen. We excuseren ons dan ook tegenover iedereen die zich hierdoor uitgesloten voelt. Zoals ik al zei, het was gewoon als knipoog bedoeld. Het is zeker niet onze bedoeling om wie dan ook te weigeren. Onlangs kregen we hier nog een vader met zijn zoontje met een dergelijk bonnetje over de vloer. Die mochten uiteraard ook naar binnen.

Lighten up: er zijn dingen die écht belangrijk zijn.

Neem nu mijn collega, wiens same sex huwelijk in zijn moederland (Australië) niet wordt erkend (ze zijn getrouwd in Nederland). Of Bush, die homohuwelijken ongrondwettelijk wil laten verklaren.