tegengesteld

1. “Ongeveer 14 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens.” (DM20031217)

2. “Bijna één Belg op de vier zegt minstens 50.000 euro te bezitten, onroerende goederen niet meegerekend.” (HLN via het krantenoverzicht op Radio1 vanochtend)

Verontrustend.