BULLshit

De juiste uitspraak is NIEUWjaar. De klemtoon ligt op nieuw, gezien dat woord ook de nadruk krijgt. De mensen wensen elkaar het beste voor het NIEUWE jaar, dit in tegenstelling tot het vermoedelijk rampzalige OUDE jaar dat ze net achter de rug hebben.

Natuurlijk zij er nog taalzeloten –net zoals er religieuze fanatici zijn– die blijven volharden aan de theoretische letter van het Noordnederlands (nochtans is de VRT meestal progressiever op dat vlak).

Het antwoord van de meneer –bij monde van zijn medewerker– spreekt dan ook boekdelen:

Hoewel we het in België niet zouden verwachten (V1), is de voorkeursuitspraak volgens Van Dale inderdaad die met de klemtoon op de tweede lettergreep (N1). De eerste lettergreep beklemtonen, is een kenmerk van Belgisch Nederlands (V2). Wij zeggen ook meestal NIEUWjaar’ (V3), terwijl in Nederland ook nieuwJAAR is ingeburgerd (N2). Martine Tanghe zegt het dus niet fout, maar voor Vlaamse oren kan het inderdaad vreemd klinken (V4).

Lees maar goed: niettegenstaande de toch wel uiterst valabele argumenten (4 voor, 2 tegen), zullen we toch maar het Noordnederlands volgen. Let ook op de kracht van de argumenten. Bij de argumenten pro (de V van Vlaams) staat er dat het een kenmerk is (V2) van het Belgisch Nederlands, waarvoor een bevestiging te vinden is in het taalgebruik (V3). Bij de argumenten tegen (de N van Noordnederlands) vinden we onder andere dat in Nederland ook nieuwJAAR is ingeburgerd. ‘Ook’ duidt erop dat (zelfs) in Nederland beide mogelijkheden worden gebruikt.

En toch dringen ‘ze’ de tegennatuurlijke vorm op. Rare jongens, die zeloten.

3 gedachtes over “BULLshit”

  1. Zelf ook eens antwoord gekregen van Ruud op mijn vraag wat nu juist de correcte uitspraak is van woorden zoals tram, gehandicapte, flatgebouw… En ja, het moet absoluut uitgesproken worden als “trèm”, “gehèndicèpte”, “flèt”…en er werd me nogal fijntjes (nu ja) op gewezen dat mijn argumentatie “dat het absoluut niet klinkt” er helemaal niet toe doet. Afhankelijk van het publiek spreek ik voortaan deze woorden dus foutief uit…

  2. Ik snap de commotie niet. Ik zeg altijd: “En veur eu ûûk ne gelukkige!”
    Met de klemtoon op ‘gelukkige’. Wat is het probleem?

  3. Nog een kleine aanvulling op mijn eerste bericht: geen probleem met de uitspraak van woorden die overduidelijk uit het Engels komen zoals flatscreen, manager,… ’t Zal een kwestie van inburgering zijn zeker deze dualiteit?

Reacties zijn gesloten.