misc 20030316

Ah. Het begin van de lente. Te warm om het vuur aan te steken, te koud om het niet aan te steken. Gisteren was overigens een goede dag, en niet in het minst omdat ik er eindelijk in geslaagd ben een zaterdag te laten voorbijgaan zonder iets in de fnac te kopen (hoe klein ook).

Het vrijgekomen (beperkte) budget wordt waarschijnlijk besteed aan fotografie.

(Bedankt voor de waardering. But don’t sell yourself short.)

Vorig jaar heb ik eindelijk aan mijzelf toegegeven dat internet niet langer een hobby is maar mijn beroep, en sindsdien probeer ik consequent thuis internet enkel als gebruiker te benaderen. En dan nog zo weinig mogelijk.

(Al is dat niet eenvoudig. Het is niet omdat het eindelijk mijn beroep is, dat er niks meer te leren valt. Wel integendeel. Ik weiger echter thuis nog te coderen of te troubleshooten, maar de useability boeken en andere –uitgeprinte– artikels prijken nog steeds op het nachtkastje als avondvoer. En worden dusdanig ook doorgenomen.)

De fotografie heb ik dan weer te lang verwaarloosd, maar sinds er nu weer wat meer tijd is, heb ik besloten de draad op te pikken.

(Bovendien kan ik voor de gemiddelde prijs van 1 CD 2 filmrolletjes kopen, laten ontwikkelen én een contactafdruk laten maken. En als ik dat consequent doordruk zorg ik er in mijn eentje voor dat de muziekindustrie meteen een sloridge 200 CDs per jaar minder verkoopt. *grin*)

Straks is het kermis op het Sint-Pietersplein, en daar zitten ook altijd wel goede foto’s in.

(Wat gebeurt er daar overigens met de archeologische site tijdens de kermis?)