the mob

“Och die dokters, dat heult en dat zeult allemaal met de maffia,” heb ik ooit een ‘lichtelijk’ aangeschoten manspersoon horen verkondigen tegen een groepje dokters-in-spe. “Allemaal grootverdieners, zakkenvullers, en dat trekt zich van de patiënten niets aan.”

Het is tegenwoordig ‘in’ om van alles en iedereen de lonen te horen te krijgen, en dan vooral met de nodige verontwaardiging daarop te reageren. Volkomen gerechtvaardigd overigens. Het kan gewoon niet dat iemand zoals Coene een dergelijke mate geld schept, ten koste van de werknemers van het bedrijf dat hij geacht wordt met kennis te leiden.

Met de artsen is het trouwens niet zo complex als Marc Moens van BVAS (het artsensyndicaat) laat doorschijnen Het aantal artsen dat zo buitengewoon veel verdient, is erg beperkt. Het gaat vaak ook om zeer gerenommeerde mensen, en niet zomaar om doorsnee artsen.. Technische artsen verdienen nu eenmaal meer dan behandelende artsen, en dat heeft vooral te maken met kwantiteit (niet kwaliteit). Het duurt nu eenmaal minder lang om pakweg een radiografie te nemen, dan de kwaal die op de plaat tevoorschijn wordt getoverd, te behandelen. (Waarmee ik niet noodzakelijk afbreuk wil doen aan de kennis ende kunde van de radiologen.)

Het grafiekje uit DS, betreffende de omzet van de artsen (ruwweg per specialisatie) spreekt dan ook boekdelen.

Maar waar ik mij vooral zorgen om maak, is dat grote inkomen waarvolgens mijn 30+ jarige doctor geneesheer-specialist(-hematoloog)-in-opleiding zou moeten over beschikken.