your other right

Oegh. Eigenlijk was ik van plan een emotioneel geladen stukje te schrijven waarin de woorden ‘VLD’ en ‘collaborateurs’ veelvuldig en gecombineerd voorkwamen. Maar what’s the point.

De rechtse kant van de VLD is er blijkbaar voor te vinden om het cordon te doorbreken. En met Van Krunkelsven de linkse kant nu ook. Sommige VLDers gaan altijd weer zo ver om de schuld op anderen te steken, terwijl het nu toch wel dringend tijd wordt hun eigen partij eerst eens te (her)definiëren. Zo klinkt het steeds luider, en niet alleen vanuit hun eigen kamp.

Argument 1: De VLD is te links geworden. Dat kan kloppen. In vroeger dagen van de PVV waren ze velen keren rechtser. Mind you, niet meteen het rechts dat heden ten dage met het Belang wordt geassocieerd, maar dat andere rechts, dat een economische en algeheel maatschappelijke tegenpool voor links vormde. Dat rechts bestaat niet meer. Dat links overigens ook niet. Hoewel de maatschappij veel gepolariseerder is geworden, zijn de politieke partijen steeds gematigder uit de bus gekomen. Tot het VB er kwam (eigenlijk wel gemakkelijk zo, die initialen blijven correct). (Jaja, we veralgemenen, let’s keep it simple.)

Argument 2: De VLD staat niet zo sterk meer. Bij de laatste verkiezingen hebben ze veel stemmen moeten inboeten, en in de meeste opiniepeilingen doen ze het niet te best. Ze kunnen m.a.w. elke stem gebruiken. Ze (het luidst roepende gedeelte van de partij) gebruiken daarvoor minstens twee verkeerde taktieken: (1) ze schuiven de schuld op de anderen (’t is allemaal de schuld van links) en (2) ze zoeken –met mondjesmaat, om de nietsvermoedende burger niet te veel af te schrikken– toenadering tot het VB. Niet noodzakelijk omdat de ideologie van het VB hun nauw aan het hart ligt, maar eerder, omdat ook zij –zoals zovele rechtse stemmers dat verkeerd bij het VB zoeken– niet aan de lokroep van dat rechts van veeleer kunnen weerstaan, maar ook, omdat zij, met een VB dat ze nu stilaan consequent en overal als gematigd beginnen af te schilderen, gemakkelijk een rechtse meerderheid kunnen uitmaken. Een vergissing, die hen nog zuur zal opbreken, vrees ik.

Vanzelfsprekend zullen ze dit standpunt –officieel– nog luidkeels en met veel misbaar tegenspreken, maar alle tekenen wijzen in die richting.

En vermits de jaarwisseling nadert, en de mens zich nogal eens aan een voorspelling durft te wagen, voorspel ik het volgende: als — áls– de VLD een alliantie met het VB zoekt (blijft zoeken), is de kans enorm groot dat de partij in grote (nog grotere) problemen komt (of toch tenminste het gedeelte dat zich nu rechts noemt). De VLD kiezers zullen langs de ene kant het volledig oneens zijn met die beslissing, en hun heil bij CD&V of SPA zoeken, ofwel, langs de andere kant, zullen zij door die beslissing hun aarzeling voor de overstap naar het VB overwinnen, en naar die partij overstappen.

De VLD doet er waarschijnlijk goed aan, opnieuw rechtser te worden. Maar om The Matrix even the misbruiken: your other right.