gemiddeld

De cijfers, betreffende het gemiddelde brutoloon, onlangs gepubliceerd in de vacature salarisenquête, komen op het eerste gezicht in grote mate overeen met de cijfers die vanochtend op de voorpagina van DS prijkten.

In de salarisenquête stond: 50% van de respondenten verdient bruto per maand meer dan 2.600 EUR (de mediaan dus); omgerekend (ik neem voor het gemak x 13,6), geeft dat een jaarloon van 35.360 EUR.

Volgens de loonstudie in het Viona-jaarboek 2004, dat volgende week wordt gepresenteerd, bedraagt het gemiddelde (bruto)loon bij de Vlaamse werknemers 31.700 EUR per jaar. Ofte 34.300 voor mannen en 27.600 voor vrouwen. (Bij Viona gaat het om bedragen zonder extralegale voordelen.)

Al hoeft een verschil bij een vergelijking van het gemiddelde loon bij mannen en vrouwen niet veelbetekenend te zijn. Een loonsverschil bij mannen en vrouwen met dezelfde functie lijkt mij veel waardevoller.