vertwijfeling

Digitaal, analoog, fotolog; allemaal zaken die mij reeds geruime tijd bezig houden. Voor een fotolog is het voor mij voorlopig eenvoudiger om enkel digitaal te werken. Ik heb immers nog geen vergroter voor de analoge foto’s, en van de scanresultaten van de negatieven ben ik gewoon niet tevreden.

1. De ruimte voor de doka werd (min of meer) bepaald, alleen moet ik er eens tijd voor uittrekken om ze in te richten. Henri is alvast wild enthousiast over de negatiefontwikkeling, en elke keer (nu ja, twee keer) heb ik hem al het ganse procédé van begin tot eind moeten uitleggen. Dat de vergroter er komt, ligt al voor zo’n 80 procent vast.

2. Het fotolog: begin ik daarvoor een nieuw weblog, of ‘smijt’ ik de foto’s gewoon hier tussen de andere stukjes? (Het grootste nadeel van een nieuw weblog is dat ik er weer een naam moet voor verzinnen.)

Maar groter dan dat zijn mijn zorgen momenteel niet. Ik ben een gelukkig man. (Ignorance is bliss –dank u, meneer Van Herreweghen).