death and taxes

Of toch bijna: werk en belastingen.

Sinds ik in Brussel werk, blijft het werk ook effectief daar ’s avonds achter. Ik zal er uiterst zelden op deze plaats over berichten (en dan alleen in de meest vage bewoordingen). Edoch, die website, waar ik mee bezig was, die is voorlopig on hold geplaatst (<insert office gossip here>).