slaapuren II

Het lijken wel allemaal vervolgverhalen tegenwoordig. Gisteren nog op het kabinet Vandenbroucke; vandaag bij BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten):

BVAS-voorzitter De Toeuf is sterk gekant tegen het voorstel. “Dit is onaanvaardbaar”, aldus De Toeuf, die verwijst naar een recent arrest van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. “Na een klacht van een Duitse arts heeft het Hof gezegd dat de tijdsduur die een arts spendeert in het ziekenhuis, of hij nu werkt of niet, inbegrepen moet zijn in die werkuren.” De Toeuf erkent dat er zich mogelijk een probleem voordoet, maar dat kan niet ten nadele van de artsen zijn.
[bron: DM]

Now we’re talking.