idioot

Anciaux is een idioot wanneer hij 30km/u als regel wilt voor snelheid binnen de bebouwde kom. En al even idioot als hij de snelheid op secundaire wegen standaard van 90 naar 70km/u wil halen. (Cfr De Standaard 20031112)

Begrijp mij goed, ik ben hevig voorstander van snelheidsbeperking (waar nodig). Vergeet echter niet het volgende:

1. Bijna niemand houd zich aan 50km/u, tenzij ze aan een kruispunt een flitskast ontwaren. Het is een illusie te denken dat ‘men’ zich aan 30km/u gaat houden.

2. ‘Bebouwde kom’ is een rekbaar begrip (alles voorbij een wit bord met daarin de naam van de gemeente is bebouwde kom). Bebouwde kom zou zich moeten beperken tot centrum, (echte) woonzones, en andere duidelijk aantoonbare risicovolle omgevingen. (En beperk de snelheid daar inderdaad tot 30km/u.)

3. Secundaire wegen waar maar 1 baanvak is per richting, natuurlijk beperk je de snelheid daar tot 70km/u, maar toch niet waar er twee baanvakken per richting zijn en er geen of nauwelijks bewoning is?!

Veel heeft immers ook met perceptie te maken. Waarom zou een automobilist zijn snelheid minderen op een luxe viervaksbaan waar hij (verkeerdelijk) de risico’s minimaal inschat?

Voorbeeld 1: de binnenring van Gent, zoals aan de Overpoort. Twee baanvakken in elke richting, duidelijk fietspad, tegemoetkomend verkeer gescheiden door een groenzone. Een uiterst gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt, met niets wat de automobilist vraagt zijn snelheid te beperken tot 50km/u.
(En daar gaat Anciaux een 30km/u zone van maken? Laten we misschien eerst proberen om (bvb daar) die 50km/u effectief te implementeren, en toch het verkeer nog vlot te laten verlopen.)

Voorbeeld 2: Lochristi. Het dorp wordt in twee gesneden door de Antwerpsesteenweg. Vroeger waren dat drie of vier baanvakken (in totaal) dwars door het dorp, nu nog slechts 1 in elke richting. Resultaat? Rustig, vlot en (aanvaardbaar) veilig verkeer.

Risicosituaties in het verkeer? Fietsers die met twee of meer naast elkaar mogen rijden in de bebouwde kom (waar met moeite plaats is om twee tegemoetkomende auto’s elkaar te laten passeren), wegmarkeringen die bij regen spiegelglad worden (remafstand iemand?), zwaar vervoer in de binnenstad en op de (binnen)ring tijdens het spitsuur. En ga zo maar door.

Het is hypocriet om overal bordjes te plaatsen met daarop 30 of 50 of 70 (of soms zelfs 90) en te verwachten dat iedereen zich daaraan houdt. Het is de verantwoordelijkheid van de staat om ervoor te zorgen dat men zich daaraan houdt, en dat kan enkel door de verkeerssituatie(s) aan te passen. Het plaatsen van flitskasten wordt daar niet onder verstaan; wat men gedaan heeft in Lochristi wel.

Mr. Anciaux, er zijn belangrijker dingen dan de staatskas op uw manier te spijzen. Verkeersveiligheid en mobiliteit bijvoorbeeld.