de overheid als werkgever

Er zijn twee posten vrijgekomen bij de Overheid die mij best interessant lijken. Alleen kom ik daar bijvoorbeeld vet in de problemen wanneer ik er zou trachten te solliciteren: ofwel is het loon met moeite meer dan wat ik op den dop kan krijgen, ofwel is mijn diploma niet toereikend. Ik begrijp echt niet hoe de overheid nog zo oudbollig kan zijn in haar denken. Want dan mag er nog pro forma het volgende bij geplaatst worden…

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

…in de praktijk blijkt dat het velletje papier een grotere hindernis is dan mijn geslacht, afkomst of handicap.

Case in point:

1. Via Selor ontdekte ik dat men bij de FOD Kanselarij van de eerste Minister op zoek was naar Communicatiecorrespondenten. Het gaat voornamelijk over de creatie van inhoud voor de cel ‘online’ van de federale portaalsite Belgium.be. De taak is mijns inziens niet gering: als communicatiecorrespondent is men verantwoordelijk voor één of meerdere thema’s op de portaalsite. Analyse van dossiers, aanspreekpunt, ondersteuning op inhoudelijk, organisatorisch en administratief vlak. Het lijkt mij verschrikkelijk boeiend.

Alleen, de aanvangswedde (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index), bedraagt 23.068,53 EUR. Dat is iets minder dan 1.700 EUR bruto per maand.

2. De Vlaamse Overheid zoekt een Coördinator voor rechtenverkenner.be. Het aanvangssalaris ligt iets beter, op 2.835,41 euro bruto per maand, maar door de vereisten kom ik niet in aanmerking (je beschikt over een universitair diploma of een diploma van hoger onderwijs van 2 cycli (HOLT)).

Moet ik daaruit concluderen dat de Overheid –alle mooie woorden vol aanmoediging en nadruk op werkervaring ten spijt– papier nog steeds belangrijker vindt dan ervaring?

8 gedachtes over “de overheid als werkgever”

 1. dat van dat diploma daar moet je ook over durven kijken (sprak de regent die les geeft op een lerarenopleiding)

 2. Over kijken, bij de overheid?

  Tenzij dat zwaar veranderd is sinds een jaar of drie: vergeet het.

  Ik had een positie op het oog die tweehonderdentien procent mijn profiel was, maar er was mij helemaal duidelijk gemaakt dat ik er niet moest aan beginnen zonder het exact juiste diploma.

  “Equivalent door ervaring?” “Later het diploma wel halen?” Tarara.

  Wat ze w

 3. Ik weet anders wel een (prive)bedrijf – buurt Warandeberg – die naar erg veel mensen op zoek is, ook in de communicatie. Aanvangswedde: bijna dubbel als in je eerste voorbeeld.
  Diploma’s? Bwof, als je het een beetje kan uitleggen is het ook al goed. 😉

 4. helaa sja overheid kijkt naar diploma’s om u in te delen in een nivo er bestaan wel examens waarbij je van een lager naar een hoger nivo kunt
  jij moet niet kijken anar aanvangswede h

 5. Yep, ik moet er zelfs nog niet aan denken om zonder diploma van een hogere opleiding zelfs maar bij de overheid te gaan solliciteren.

  Hoewel, is er niet zoiets gepland als een ervaringsattest of zo?

Reacties zijn gesloten.