boeken 200605

0 te vermijden / * slecht, maar leesbaar / ** goed / *** zeer goed / **** fantastisch

  1. Olympia / Geertrui Daem / 2006 / **(*)
    Degelijke, Vlaemsche, literatuur. Zeer genietbaar, maar/en evenzeer traditioneel. Een verademing om na al dat modern geprobeer (zie vorige maand) nog eens iets degelijks te kunnen lezen. Determinisme, miserie, en wat sommigen zullen beschouwen als een iets ouderwets taalgebruik, maar mij als heel natuurlijk overkwam, maken van deze roman goed vakwerk.
  2. De onzichtbare / Jeroen Theunissen / 2003 / *(*)
    Het begint goed, maar net zoals bij Verbekes jongste, ontaardt het in de tweede helft van het boek (wel niet zo erg als bij Verbeke). Evenals bij De Coster is bij Theunissen echter merkbaar (na dit debuut en zijn tweede) dat hij goed op weg is een binnenkort propere boeken af te leveren.
  3. New Yorkse nachten / Herman Portocarero / 2006 / ***
    Wow. Een Vlaamse auteur die toch maar uit het Vlaamse keurslijf weet te breken –hoewel ik zeker niet al zijn werk even goed vindt. Portocarero kan dank zij zijn diplomatieke carrière meteen ook uit een bredere levenservaring puren. In die hoedanigheid heeft hij onder andere lang in New York gewoond, en dat toont zich in deze roman, die leest als een sneltrein. De lezer wil steeds maar meer, en op die manier is het een zeer tactische commerciële zet van de uitgever om het boek te eindigen met ‘wordt vervolgd’. De inhoud laat met weemoed terugdenken aan de yuppie-tijd uit de jaren 80 (Bret Easton Ellis, Jay McInerney en andere Brat Pack toestanden). Dit boek is beslist de moeite waard, en ik kijk al uit naar het volgende deel.

(boeken vorige maand)