boeken 200603

0 te vermijden / * slecht, maar leesbaar / ** goed / *** zeer goed / **** fantastisch

 1. Joe Speedboot / Tommy Wieringa / 2006 / ***
  Heel eigenaardig, dat dit boek tot nu toe niet meer bekendheid mocht genieten. Het is een boek met veel schwung, veel snelheid en dynamisme, en het kan gerust met Brijs wedijveren om de Gouden Leeuw. (Wanneer ik dit publiceer is de winnaar reeds gekend.) Veel verbeelding, een goed opgebouwd verhaal dat blijft boeien van begin tot eind. Kortom, een aanrader.
 2. Ultramarijn / Henk Van Woerden / 2005 / *(*)
  De thematiek is veel beter uitgewerkt in de film Oldboy. Dit is een veel te gemanieerd en doorwrocht boek; veel te vergezocht.
 3. Alfa Amerika / Jan Van Loy / 2005 / **(*)
  Alleen al het eerste verhaal maakt dit boek de moeite waard. Manhattan on the left bank is het fictieve verhaal van de Vlaming die zou verantwoordelijk zijn geweest voor de crash van Wall Street, en die daarna heeft getracht een soort Manhattan op de Antwerpse linkeroever op te richten. Verschrikkelijk goed geschreven, zo goed, dat de verhalen in de rest van het boek –hoewel ook zeer genietbaar– in het niets verdwijnen. Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat Van Loy heel graag een filmscenario zou schrijven.
 4. Saturday / Ian McEwan / 2005 / ****
  Ik heb er bijna drie maanden over gedaan om dit boek uit te lezen. Niet alleen omdat het een langzaam boek zou zijn, maar vooral omdat dit boek, naar mijn dunken, diende gesavoureerd te worden, en niet verzwolgen. McEwan schrijft een zeer effectief, meeslepend proza, dat de lezer direct betrekt bij het gebeuren. De beste apologie voor dit boek is overigens van Saskia De Coster. U moet haar maar eens vragen naar haar betoog dat ze voor Saturday heeft gehouden tijdens Uitgelezen, een tijdje geleden.

(boeken vorige maand)