onthutsend amerika

De Verenigde Naties dringen er bij de VS op aan de beruchte gevangenis Guantanamo Bay (Cuba) zo snel mogelijk te sluiten. Ze doen dat in een vernietigend rapport, waar door 5 experts werd aan gewerkt. In het 54 pagina’s tellend onderzoeksrapport staat dat sommige ondervragingstechnieken feitelijk neerkomen op marteling.

De gevangenis telt naar schatting nog zo’n 500 mensen, die allen, zonder enige vorm van proces, worden vastgehouden. Veel gedetineerden zitten al vier jaar vast. De VN dringt er sterk op aan de gevangenen of onmiddellijk vrij te laten, of te berechten.

De Amerikaanse regering moet zich ook onthouden van foltering, wrede en denigrerende straffen of soortgelijke praktijken. In het bijzonder moeten de speciale ondervragingstechnieken die het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft goedgekeurd onmiddellijk afgeschaft worden.

De VS hebben de conclusies reeds verworpen. Zo berichten ze dat de VN niet zijn ingegaan op een uitnodiging de gevangenis te bezoeken. Het werd de experts van de VN evenwel niet toegestaan met de gevangen te spreken, wat een onbespreekbare voorwaarde was.