geen inspraak in gent

Ze hebben grootse plannen met de stationsbuurt, de mannen van ’t stad. Gent-Sint-Pieters is het belangrijkste station van Vlaanderen, dus hoort grootschalige ontwikkeling daar thuis., aldus schepen van Stedenbouw Karin Temmerman. Alleen weigert ze pertinent de bewoners van de stationsbuurt daarin een plaats te geven.

Het buurtcomité wil immers graag zetelen in de stuurgroep van het project, die vandaag enkel leden telt uit de stad, de NMBS, de Lijn, en het Vlaamse Gewest. Inspraak is bovendien één van de twee punten waar het buurtcomité over valt.

Het andere punt is de verbindingsweg met de R4. Temmerman hield echter vol dat zowel over de voorziene kantoorruimte als de weg en de parking geen discussie meer mogelijk is. Gevraagd waarom ze het buurtcomité liever niet in de stuurgroep heeft, antwoordt ze (DM 13/02/2006: Gentse stationsbuurt eist halvering ‘werf van de eeuw’):

Inspraak is nuttig en ik ben ervan overtuigd dat we tot een beter project zullen komen als we elkaar regelmatig horen. Maar iemand in de stuurgroep opnemen lijkt me geen goed idee. Daarvoor zitten we nog in een te vroeg stadium. We kunnen niet zomaar alles op de straatstenen gooien.

Een te vroeg stadium, beweert schepen Temmerman. Maar het is wel te laat om nog iets te wijzigen aan de beslissing van de verbindingsweg met de R4, en ook al wat betreft de capaciteit van de geplande kantoren.

In een memo met het verslag van de IKW RUP stationsomgeving Gent St.Pieters – Fabiolalaan (20/01/2006), laat het kabinet Leterme echter reeds voorbehoud optekenen bij de mogelijke hoogbouw, vooral bij de torens in zone C van het bestemmingsgebied ‘Stationsomgeving’. En datzelfde kabinet heeft ook bedenkingen bij het aantal parkeerplaatsen in de voorziene ondergrondse parking. Het kabinet Vandenbroucke benadrukt de woningsbestemming van de stationsomgeving, en suggereert het aandeel woningbouw te vergroten (van 20 naar 30%).

Hoewel inspraak dan wel geen agenda-item mag zijn, manen volgens datzelfde verslag de aanwezigen aan om te anticiperen op de argumenten van het buurtcommité (sic) en deze op voorhand te ontkrachten. En daar sta je dan als buurtcomité natuurlijk.