MER Gent Sint-Pieters

En daarmee is met stille trom het milieueffectenrapport (MER) voor het project Gent Sint-Pieters goedgekeurd (PDF vanop gent.be) (zie ook deze entry).

De desbetreffende cel van de Vlaamse Overheid omschrijft een MER als volgt:

Een milieueffectrapport (het MER) is een openbaar document, waarin van een voorgenomen activiteit en van redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven worden. Een MER is een informatief instrument en geen beslissingsinstrument.

Voor wie het interesseert, zijn de documenten te consulteren op de projectsite, en liggen ze ook ter inzage op het Infopunt Project Gent Sint-Pieters in het Districtsgebouw NMBS-Groep aan het Koningin Maria Hendrikaplein. Er bestaat zowel een technisch document (90 KB, 17 bladzijden) als een niet-technische samenvatting (65 MB, 208 bladzijden), waarbij u best rekening houdt met de volgende opmerking in het goedkeuringsverslag:

De niet-technische samenvatting vormt een afzonderlijk leesbaar deel van het rapport dat de essentie van de overige delen beknopt weergeeft. De tekst is begrijpelijk voor een geoefend lezer. De tekst moet wel samengelezen worden met bedenkingen en opmerkingen in dit verslag.

Op de projectsite vindt u ondertussen overigens ook de Powerpoint Presentatie van informatievergadering 3 oktober 2005.

(Deze entry is ook terug te vinden op gent.blogt)