rechtenmaatschappij

Mij deerde het niet, dat het openbaar vervoer lamlag, en de autosnelwegen volzet. Ik was met de motor, en heb amper langer over mijn reisweg gedaan dan anders. Maar wat een lamlendigheid.

Toen ik op het werk aankwam, stond er een stakingspost van het BBTK (ABVV), waarvan de leden mij resoluut een pamflet in de handen duwden.

“Voilà monsieur, comme ça vous savez pourquoi on est ici.”

Ik gaf hen het briefje terug.

“Vous ne nous supportez pas, monsieur?” beet er mij al gauw een toe. Hoofden draaiden mijn richting uit.

Nee, ik ‘supporteer‘ u niet, maar bon. “Ik ben nederlandstalig,” merkte ik vriendelijk op.

“Aha! Voilà. En néerlandais. Goede leesing.”

DE WERKNEMERS RESPECTEREN, BANEN SCHEPPEN EN DE TOEKOMST VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VEILIG STELLEN!

Zo schreeuwde het vod mij toe in rode kapitalen. Veelbelovend, en de rest van het pamflet lost de verwachtingen helaas in. Pietel had het goed geformuleerd. Laat ons alstublieft eens wat meer aan plichten denken ipv voortdurend rechten af te dwingen.

[Update:] Laat de kinderen de crisis betalen (DS 07/10/2005 / DSO is overigens gratis vandaag.)

Inzake werkgelegenheidsbeleid valt het op dat Vlaams Belang erg dicht bij de vakbonden staat. Van een verhoging van de brugpensioenleeftijd kan geen sprake zijn. Ook andere, royale, eindeloopbaansystemen ziet de partij liever gehandhaafd. Werkloosheidssteun mag niet aan een termijn gebonden zijn.

Laten we maar wat stemmen ronselen, moeten ze daar gedacht hebben.

[Update 2:] niet discrimineren: niet alleen DSO is gratis vandaag, maar ook DM kan gratis on-line worden gelezen.