heet weekeinde (bis)

Het cliché blijkt te kloppen: schotel sommige journalisten voorgekauwde kost voor, en nog slagen ze erin de boel verkeerd over te nemen. Via een tip in de feedback alhier en in de comments op gent.blogt ben ik bij het oorspronkelijke persbericht op gent.be terecht gekomen.

Vergelijken we even. In De Gentenaar stond:

Tijdens het weekeinde van 29 en 30 oktober gaat het kruispunt van de Koning Albertlaan met de Martelaarslaan volledig dicht. Dan moet de aansluiting van de tramsporen gebeuren. De afwerking van het kruispunt met de Martelaarslaan en de Charles Andrieslaan zal dan al gebeurd zijn.

In DS dit weekend stond er (cfr deze PDF):

Martelaarslaan Tijdens het weekeinde van 29 en 30 oktober gaat het kruispunt van de Koning Albertlaan met de Martelaarslaan volledig dicht. Dan moet de aansluiting van de tramsporen gebeuren.

en ook nog

Koning Albertlaan-Groot-Brittanniëlaan Die as wordt helemaal vernieuwd en krijgt een nieuwe spoorinfrastructuur. De werkzaamheden zijn klaar in maart 2006. De Groot-Brittanniëlaan, richting stadsring, gaat vanaf begin oktober dicht voor het autoverkeer. Op maandag 17 oktober gaat de Koning Albertlaan langs beide zijden open voor doorgaand verkeer. In de weekeindes van 15-16 en 22-23 oktober worden de sporen uitgebroken en vervangen.

Maar het gaat in beide gevallen over dit: Tijdens het weekeinde van 29 en 30 oktober gaat het kruispunt van de Koning Albertlaan met de Martelaarslaan volledig dicht

In het persbericht op gent.be staat daarover het volgende:

Koning Albertlaan – Groot-Brittanniëlaan

Ook hier werken De Lijn, AWV en de Stad Gent samen om binnen de totale heraanleg van deze as tegelijk te kunnen voorzien in een nieuwe spoorinfrastructuur en de herstellingswerken aan de brug.

De uitvoering van de werken valt binnen de opgegeven planning. Het einde der werken is voorzien voor maart 2006.

De Groot-Brittanniëlaan in de richting van de stadsring wordt vanaf begin oktober 2005 afgesloten voor het autoverkeer. Vanaf maandag 17 oktober wordt de Koning Albertlaan langs beide zijden terug opengesteld voor doorgaand verkeer. Tijdens de weekends van 15-16 en 22-23 oktober worden de sporen uitgebroken en vervangen.

De tweede fase van de brug zal pas tegen het einde van de totale werken afgerond zijn.

Het kruispunt met de Martelaarslaan gaat een heel weekend ( eind oktober) volledig dicht, zodat de aansluiting met de tramsporen kan worden uitgevoerd. Deze werken gebeuren na de afwerking van het kruispunt van de Martelaarslaan en de Charles Andrieslaan.

En ook nog (bij: Aanpak van de zwarte punten):

Momenteel zijn de werken aan het kruispunt met de Charles Andrieslaan bezig. Deze zullen tot eind oktober duren. Het autoverkeer op de ring zelf wordt gereduceerd tot één rijstrook per rijrichting. Het verkeer uit de zijstraten wordt volledig onderbroken. Nadien wordt de aanpassing van het kruispunt met de Martelaarslaan aangepakt in het kader van de werkzaamheden op de as Groot-Brittannielaan-Koning Albertlaan. Aansluitend volgen de werken aan het kruispunt van de Kunstlaan, die starten begin november en afgerond zijn tegen het jaareinde.

Nergens vinden we daar iets terug over het vermeende kruispunt van de Martelaarslaan en de Albertlaan (niet verwonderlijk, beide lanen kruisen elkaar dan ook niet). Het is allemaal niet wereldschokkend, al is het –voor wie er voorbij moet– niet geheel onbelangrijk te weten over welk kruispunt het nu gaat.