mea culpa

Het ligt aan mij, ik weet het. Ik had mij voorgenomen zo min mogelijk kritiek op DS meer te geven, maar dit is te subtiel voor mij om te kunnen begrijpen.

STAR WARS EPISODE 3. The revenge of the shit prijkt er bovenaan de bespreking van Episode 3: The revenge of the Sith. De recensent van dienst, Steven De Foer, is –misschien geheel terecht– niet echt enthousiast over de film, maar de Spielerei in de titel raakt kant noch wal. Even dacht ik nog dat het om een verschrijving ging in de on-line versie, maar ook de PDF-jes van de ‘echte’ krant vertonen dezelfde Fehleistung.

Nochtans is er in het ganse artikel geen verwijzing naar die letterwisseling (Sith -> shit) terug te vinden, buiten het omnipresente misprijzen van De Foer.

Blijft dus de vraag of het om een bijzonder flauwe woordspeling gaat, dan wel of iemand er gewoon heeft overgelezen. Ik hoop het laatste.

(Zo ziet u het zelf ook: deel 1deel 2.)