skwelling

Vanaf heden is dit weblogje te vinden op http://blog.volume12.net/ al worden de oude URLs (indefinite) automatisch naar de correcte nieuwe doorverwezen. Idem voor tpv, dat met onmiddellijke ingang te vinden is via http://parallax.volume12.net/. En tot slot hetzelfde voor de mediatheek: http://library.volume12.net/

De reden? Omdat ik het onzinnig vond een 12 of parallax of library achteraan de URL te moeten hangen (wat het er alleen maar complexer op maakte). Bovendien kan ik nu ook statistiekstes trekken op de verschillende subdomeintjes.

Toch weer een kleine vergissing gemaakt tijdens de verhuis, met grote gevolgen (allez, allez, in de juiste context geplaatst toch). SQL is unforgiving:

Schrijf niet

UPDATE mt_entry SET entry_text = REPLACE(mt_entry.entry_text_more,'<img src="2004','<img src="d/2004/2004') WHERE entry_blog_id='55';

maar wel

UPDATE mt_entry SET entry_text_more = REPLACE(mt_entry.entry_text_more,'<img src="2004','<img src="d/2004/2004') WHERE entry_blog_id='55';

En als ge het toch doet, zorg er dan misschien voor dat er een backup bestaat, die recenter dan 1 maand geleden werd genomen. Een deel van het archief is dus errmm een beetje rommelig (vanaf ongeveer half januari tot een paar dagen geleden). Maar ik pas dat morgen verder aan.

[Update:] Het archief werd ondertussen –voor zover ik zie– nu volledig aangepast.