consequentie

Voorzitster Jong-VLD tegen cordon:

“Het cordon sanitaire is ondemocratisch en
contraproductief. Bestuursakkoorden met het Vlaams Belang mogen niet
langer worden uitgesloten.” Dat zegt Dewi Van De Vijver, voorzitster
van Jong VLD, in een gesprek met De Tijd. [DS 07/02/2005]

En nu eens zien hoe consequent het VLD-bestuur is. Of met welke verzachtende omstandigheden ze op de proppen gaan komen. Of proberen doodzwijgen! Al is het alvast niet de eerste keer dat Van de Vyver dergelijke uitspraken in de mond neemt:

Gisteren lieten de VLD-jongeren in De Morgen nog maar eens weten, dat – wat hun betreft – het cordon sanitaire begraven mag worden. Jong-VLD-voorzitster Dewi Van de Vyver: “We hebben het zelf gecreëerd en we zijn zelf in de val gelopen. Op basis van racisme werd er niet met het Blok gediscussieerd. Nu dat argumentje wegvalt, moeten we nieuwe argumenten zoeken. () Als blijkt dat een bestuursakkoord kan worden gesloten dat niet ingaat tegen de liberale principes, dan moet dat kunnen.” [DS 13/11/2004]

(Ik verbaas mij nog steeds over de naïeviteit –of is het achterlijkheid– van dat argumentje.)

En wat nu, meneer Somers? (Zou Siegfried Bracke vragen.)

[Ik haat dit soort entries, maar bovenstaand gedrag is typerend voor de verwarring die de ‘democratische’ politieke partijen verspreiden, en waar ik zo zoetjesaan genoeg van krijg.]

4 gedachtes over “consequentie”

 1. Op het snelnieuws van De Standaard staat: “… blijft tegen het cordon sanitaire gekant, maar legt zich neer bij de beslissing van het VLD-partijbestuur om samenwerking met het Vlaams Belang uit te sluiten”.

  Dat is ongeveer hetzelfde standpunt dat prof. Boudewijn Bouckaert (lid van het VLD-partijbestuur) onlangs uiteenzette, zij het wat uitvoeriger en beter onderbouwd dan Dewi, op http://60gp.ovh.net/~novacivi/blog/archives/000171.html

  Als het lidmaatschap van een partij met zich meebrengt dat het lid zijn of haar persoonlijke mening niet mag uiten (“ik denk zus, maar ik leg me neer bij de meerderheid die zo zegt”), dan stelt zich een probleem.

  Wat je tweede citaat betreft: dat werd korte tijd daarna door Dewi terug herroepen. Ze werkte toen nog op het kabinet van Verhofstadt. Nu niet meer.

 2. Ik ben absoluut voorstander van de vrijheid van meningsuiting.

  De voorzitter van een partij (i.c. de VLD-Jongeren) kan echter bezwaarlijk ‘een’ lid van een partij worden genoemd. Dat is zoveel als zeggen dat Verhofstadt ‘een’ lid van de VLD is. En dan is het natuurlijk zeer de vraag of zo’n voorzitter zozeer met haar of zijn persoonlijke standpunten moet te koop lopen.

  Bovendien had ik beter dat snelnieuws artikel ergens bewaard, want nu blijkt dat *VOLLEDIG* te zijn herschreven naar die voorzichtige uitdrukking/toevoeging “…maar legt zich neer bij de beslissing van het VLD-partijbestuur om samenwerking met het Vlaams Belang uit te sluiten.” Het zal nog wel ergens in iemands RSS reader staan.

 3. Dat het snelnieuws herschreven was, vermoedde ik al. Toch vreemd dat ze na het herschrijven de timestamp niet hebben aangepast.

 4. DS heeft nu zelfs een link naar het artikel in de tijd, en daar is van die afzwakking geen sprake:

  http://www.tijd.be/nieuws/artikel.asp?Id=1586590

  Ik knip en plak deze keer maar even voor de zekerheid:

  Voorzitster Jong VLD tegen cordon sanitaire tegen partijlijn in

  ‘Het cordon sanitaire is ondemocratisch en contraproductief. Bestuursakkoorden met het Vlaams Belang mogen niet langer worden uitgesloten.’ Dat zegt Dewi Van De Vijver, voorzitster van Jong VLD, in een gesprek. Ze slaat daarmee de waarschuwing van partijvoorzitter Bart Somers in de wind, dat wie nog openlijk pleit voor samenwerking met het Vlaams Belang zich buiten de VLD plaatst. Dat meldt De Tijd.

  Jong VLD, de jongerenafdeling van de liberalen, nam maanden geleden al stelling in tegen het cordon sanitaire. Het was ook een belangrijk discussiepunt bij de VLD-voorzittersverkiezing eind vorig jaar. Maar bij de voorstelling van het ‘Plan van Aanpak’ van voorzitter Bart Somers op woensdag 26 januari beslisten de partijtop en de parlementsleden van de VLD dat aan deze verscheurende twist een einde moest komen.

  Bart Somers waarschuwde dat wie nog openlijk voor samenwerking met het Vlaams Belang pleitte, moest beseffen dat de wegen zouden scheiden. Dat dissident Hugo Coveliers zich daar niet aan hield, droeg bij tot de beslissing om hem helemaal uit de partij te zetten. Het wordt uitkijken hoe Somers nu reageert op de uitlatingen van VLD-jongerenvoorzitster Dewi Van De Vijver, die ook in het partijbestuur zit.

  Dat een jongerenafdeling van een partij controversi

Reacties zijn gesloten.