onderwijs

(De site van) het NIS bevat een schat aan informatie (ze hebben zelfs een rss feed). Neem nu het onderwijs. Onlangs nog stonden de kranten er bol van, hoe goed België (Vlaanderen!) het wel deed op het vlak van onderwijs. Maar er is meer.

Het schooljaar 2002/2003 telde 2.262.501 schoolgangers (van kleuterklas tot hoger onderwijs) in België (1.261.633 in Vlaanderen). Als we ons beperken tot de cijfers van het hoger onderwijs, dan zien we niet alleen dat er in Vlaanderen zo’n 156.500 studenten telt vs 141.887 in Wallonië (vergelijkbare cijfers dus), maar tevens zien we dat –zowel absoluut als relatief– Vlaanderen minder universitairen kent dan Wallonië (56.839 vs 62.645). In Vlaanderen is dat een lichte daling (-10.000) van het aantal universitaire studenten sinds 1995/96 (hoewel het totale aantal hoger onderwijs studenten gelijk blijft); in Wallonië gaat het om een status quo.

Nog interessanter is het onderwijsniveau van de Belgische bevolking. Voor de cijfers van 2003 kijken we naar een bevolking van 8.553.145 (+15 jaar). Daarvan heeft 7,2% een universitair diploma (15% een diploma van het hoger onderwijs, niet universitair). En al is de totale populatie niet echt vreselijk gegroeid sinds 1987 (8.187.221), toch zijn de absolute cijfers voor dat opleidingsniveau verdubbeld. In 1987 hadden 293.515 mensen een universiteitsdiploma; in 2003 waren dat er reeds 614.690. Gelijkaardige cijfers vinden we voor het hoger onderwijs (niet-universitair): 692.441 in 1987 tegenover 1.280.648 in 2003. Bovendien blijft de mate van toename min of meer gelijkmatig tot 2000, al gaat het dan plots weer minder snel.

Ook voor het middelbaar onderwijs zien we een dergelijke toename (van 1.599.290 naar 2.632.785), terwijl het aantal personen met enkel een diploma (getuigschrift) van het lager secundair en lager onderwijs heel sterk afneemt (-1.576.955). Als je de cijfers bekijkt, is die stijging natuurlijk voor een groot gedeelte te verklaren door de verlening van de leerplicht tot 18 jaar in 1983.

Edoch, de bottom line blijft: steeds meer mensen beschikken dus over een hogere opleiding. En dat kan toch alleen maar goed zijn?

(Het cijfermateriaal vind je hier: Onderwijs, cultuur en vorming.)