geen belang

’t Is al Belang wat de klok slaat vandaag:

  • Frank Vanhecke met 94 procent verkozen tot voorzitter Vlaams Belang
  • Dedecker wil praten met Vlaams Belang

    Dedecker zei dat men moet praten met het Vlaams Belang. “Als men praat met iemand, dan gaat het ook om samenwerking en coalities”, vond Dedecker. Hij hekelde wel dat het Vlaams Belang constant de marge van de samenleving opzoekt en niet praat over essentiële thema’s als de economie en de vergrijzing. Dedecker meende voorts dat het Vlaams parlement de dotatie van het Vlaams Belang had moeten afnemen. “Als je dat niet doet, legitimeer je die partij”, aldus Dedecker.

  • Stevaert ziet VLD/CD&V niet samenwerken met Vlaams Belang

    Sp.a-voorzitter Steve Stevaert zegt er vanuit te gaan dat VLD noch CD&V met het Vlaams Belang zullen samenwerken. “Ik kan me niet inbeelden dat een oprecht christen-democraat of humanistische liberaal met het VB kan samenwerken”, verklaarde hij zaterdag op een debatdag van zijn partij.

  • De Gucht: “Vlaams Belang wordt geleid door fascisten”

    “Dewinter is een fascist. Men moet zich daar goed rekenschap van geven”, stelde De Gucht over de voorman van het Vlaams Belang en de fractieleider van de partij in het Vlaams Parlement. De minister zei bereid te zijn te debatteren met het Vlaams Belang, maar voor hem is het uitgesloten ermee te onderhandelen of in een coalitie te stappen waarvan die partij deel zou uitmaken.

Men kan –met dergelijke uitspraken– alleen maar tevreden zijn dat Dedecker het niet heeft gehaald tijdens de verkiezing van de VLD voorzitter. Nuancering blijft er gelukkig nog:

In een mededeling zei VLD-kamerfractieleider Rik Daems zondag dat hij zich kant tegen het vormen van gemeentelijke coalities met het Vlaams Belang na 2006. Met een partij die vrouwen wil uitwijzen alleen al maar omdat ze een hoofddoek dragen, wil Daems niets te maken hebben. “Dit is puur racisme.”

Al blijft hij een politieker:

“Het wordt natuurlijk anders wanneer de partij zou veranderen van ideeën en Dewinter terugfluit met zijn racistische praat”, zo voegt Daems eraan toe.

Jaja, en de kiekens krijgen tanden.

(Bronnen: DS/DM/Belga)