welvaart

Morgen worden de bevindingen van Panel Studie van Belgische Huishoudens voorgesteld op een studiedag in Brussel. De PSBH startte in 1990 als een project in het ‘Impulsprogramma voor Maatschappelijk Onderzoek’ van het federale Ministerie voor Wetenschapsbeleid (nu Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden). Het project werd uitgevoerd door de universiteiten van Antwerpen en Luik, en bevraagde sinds 1992 jaarlijks dezelfde 4439 huishoudens (ofte 11000 gezinsleden).

In DS (en DM) werden vandaag reeds een aantal gegevens belicht. Gezien ik nog steeds op zoek ben naar de spreiding van het Belgische spaargeld, neem ik even het volgende over:

Sparen: Belgen met een sociale uitkering of een pensioen kunnen nauwelijks sparen. Van de loontrekkenden en zelfstandigen zegt 70% toch wat geld opzij te kunnen zetten op de spaarrekening.

Wat geld is geen 68.200 EUR, en nauwelijks al evenmin. Ik word met de moment nieuwsgieriger naar die cijfergegevens.

Uit de publicatie die morgen verschijnt, citeerde DS overigens gisteren reeds: 3,75 procent van de Belgische gezinnen in extreme armoede. Het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft, is op tien jaar tijd weliswaar gedaald, maar hoe meer leden het gezin telt, hoe armer het is.

Ondertussen in Het Belang van Limburg: 17.000 gezinnen te arm voor stroom

De energieleveranciers hebben de voorbije maanden in Vlaanderen al zo’n 17.000 gezinnen aan de deur gezet. In de meeste gevallen gaat het om mensen met betalingsproblemen. Ze worden doorgestuurd naar de intercommunales, die de sociale verplichting hebben om gas en elektriciteit te leveren. Ondertussen zijn er onvoldoende budgetmeters om de mensen met financiële problemen te helpen.

(De publicatie De financiële positie van de particulieren. bij de NBB blijkt een intern document te zijn. Ik probeer de gegevens momenteel te verkrijgen van hun Research Department.)