plus vite

Want ook dit verhaal krijgt een staartje.

Zonet zat er bij de post een (blauwe) briefkaart van Chronopost:

Een aan U geadresseerde zending zal vanaf het volgende openbare dag door Chronopost International te uwer beschikking worden gesteld in een Kiala afhaal punt. Dit afhaalpunt is vaak een superette, een krantenwinkel of een tankstation, dus makkelijk bereikbaar en soepel wat betreft openingsuren.

Om uw zendingen af te halen, volstaat het U met uw identiteitskaart aan te treden op het hieronder vermelde adres. Uw zending blijft 10 dagen te uwer beschikking in het Kiala punt alvorens terug gestuurd te worden naar de afzender. Wij danken U bij voorbaat om uw zending af te halen binnen deze termijn.

En tien dagen ís een behoorlijke termijn. Ware het niet dat dit kaartje verstuurd werd op 10 november, en de post er 8 dagen over heeft gedaan om het mij te bezorgen. Verzonden met een priorzegel, overigens.

Een gedachte over “plus vite”

Reacties zijn gesloten.