het forum

Gelezen in DS (time to kill, als je moet wachten tussen twee films door): Een speeltje voor een verlicht despoot (door Koen Van Synghel, architect, criticus en tentoonstellingsmaker). Zeer terechte opmerkingen; als ik beter kon schrijven had ik ze hopelijk zelf neergepend.

Blijft de vraag wat nu. De jury heeft een winnend project aangewezen. Een project dat duidelijk gebreken vertoont, net zoals Ito-Branzi het een en ander over het hoofd zagen. Het zou mooi zijn als er met de wetenschap en de commentaren van nu niet alleen een debat, maar ook nog een ontwerpronde zou worden gevoerd met de twee ontwerpteams die om verschillende redenen zich hebben onderscheiden. Want zo’n ’tweede zit’ zou de stad zeker goed uitkomen, te meer nu het Circus – dat kunstmatig uit de wedstrijd werd gehouden – weer volop meespeelt op het forum van de stad. Bij de drie ontwerpen valt trouwens op dat het Circus (Mahy) een prominente plaats krijgt in de stedenbouwkundige lay-out.
Een dergelijke gang van zaken is internationaal gezien zeker geen uitzondering, laat staan afgang. Het zou op zijn minst getuigen van de bekommernis dat het Forum wel degelijk het product is van een democratisch debat en niet zomaar een speeltje van of voor een verlicht despoot.

Het ganse artikel was te lezen op de site van DS, maar vermits de partner-plaatsen voolopig beperkt zijn, kan ik geen link aanbieden. Wel een PDF-je met het volledige artikel (70Kb). Edoch: kopen, die krant!