Mindful

Mindfulness is the new(est) black. De boekskes staan vol tips om een mindful (lees: bewuster en stressloos) leven te leiden, zoals: “ge moogt u zo niet opwinden over de zever die ze in de kranten zetten.”