dank u voor uw stem!

Mede dank zij u, heeft Gentblogt gewonnen in de categorie groepsblog in de Site van het Jaar wedstrijd van Clickx. (En dit blog is opgeklommen tot een verrassende vierde plaats.) Dankuwel!

Mijn eigen stem ben ik evenwel geheel kwijt wegens ziekte, en als u dit leest lig ik (hopelijk) nog in diepe slaap verzonken. Want zoals we dat gewoon zijn, heeft de equipe van Gentblogt de deuren gesloten (niet zonder een hele voorraad cupcakes mee te nemen). Wij werden rond half één vriendelijk maar kordaat het Sint-Baafsplein opgeduwd, om in de miezelige regen naar huis te trekken (en om vlak voor de Albertbrug te worden ingehaald door de tram die sinds 8 december tot 01u ’s nachts uitrijdt –miljaar!).

Imke Dielen kreeg de fotokodak van Charles Strijd in de handen geduwd, en zorgde zo voor de Foto van de Dag bij Het Project. En ook Pietel was ijverig in de weer met zijn fonkelnieuwe D300.

stemt op Gentblogt

Gentblogt Site van het Jaar

Nog drie dagen (goed: vier, als ge vandaag meerekent). Tot en met woensdag (28/11) kan u uw stem nog laten gelden in de Site van het Jaar verkiezing.

Of u voor dit weblog stemt in de categorie persoonlijk weblog is –hoewel het ten zeerste op prijs wordt gesteld– van ondergeschikt belang op uw stem voor Het Project (Gentblogt dus) in de categorie groepsblog. In een middellang epos trachten we u nog eens te motiveren, maar eigenlijk komt het erop neer dat een pak onbezoldigde vrijwilligers, die zich onaflaatbaar voor dat groepsblog inzetten, uw steun en erkenning enorm zouden waarderen.

Vandaar, even schaamteloos als de vorige keer:

Stemt Gentblogt!

(Stemt volume12!)

Gblogvhj – uw stem telt

Het circus is herbegonnen. Na de controverse vorig jaar heeft Clickx het protest van de blogger ter harte genomen, en is de procedure voor deelname aan Site van het Jaar gewijzigd. Dit jaar werden de sites genomineerd, en werden er een aantal nieuwe categorieën gecreëerd voor de blogs: fotoblog, beste nieuwkomer, persoonlijke blog, en groepsblog.

Ook dit blog doet mee, in de categorie persoonlijk blog, waarin de aanwezigheid van Gent redelijk opvalt (Pietel had het voorspeld). Uw stem wordt op prijs gesteld, en welkom ook overigens, als u via de Site van het Jaar-lijst tot hier bent gekomen. Vergeet ook Het Project niet (Gentblogt, voor de duidelijkheid) in de categorie groepsblog.

Want welja, ik vraag beleefd niet één maar twee keer uw stem: Gentblogt in de categorie groepsblog, en volume12 in de categorie persoonlijk blog. Vraag het ook uw vrienden, vriendinnen, familieleden, kennissen, en uw huisdieren.

(Nog 1 keer –schaamteloos als ik ben.)

Stemt Gentblogt! Stemt volume12!