dienstmededeling: comments & takelen (10)

Dienstmededeling aan de reizigers: wil de bestuurder van het voertuig met nummerplaat xxx-xxx alstublieft zijn wagen verplaatsen?

Gisteren had ik nogal wat last van comment spam: meer dan 500 items op nauwelijks een uur tijd. Hoewel de spamfilter van Movabletype zowat 99% tegenhield, was het toch telkens een labeur om alle spam via de admin interface te verwijderen. Daarom heb ik mijn comment script hernoemd, en heb ik de ganse site rebuilt. Vermoedelijk is daar iets misgelopen, want vannochtend merkte ik dat de commentaar niet werkte. Aan dat euvel zou nu moeten verholpen zijn. (Mocht u problemen ondervinden, dan hoor ik het graag.)

Vanochtend hadden wij weer last van een ander soort spam, dat we óók maar hebben laten verwijderen. Tessa moest haar rondes doen op ’t UZ, maar is er dan maar via het openbaar vervoer vandoor moeten gaan. Geen probleem, maar het kwam ons niet goed uit. We hadden een drukke voormiddag gepland, en de wagen zou ons daarbij zeer goed van pas gekomen zijn. Eindbalans: de persoon die eerst geen zin had om vijf minuten te voet te gaan, moet nu veel verder te voet gaan en mag voor dat privilege bovendien 250 EUR neertellen; en wij mochten al onze plannen herschikken. Jammer, inderdaad.

(BTW Veel berichtgeving over dat takelen hoeft u hier niet te verwachten; hoewel er takelen (10) staat, in de titel, zitten wij ondertussen reeds lang ergens rond de 20.)

[FF05] De Oesterprinses

de oesterprinses Hoewel hij amper 55 jaar oud is geworden, heeft Ernst Lubitsch toch 74 films gedraaid. De Oesterprinses (Die Austernprinzessin) dateert van 1919, en de grappen en fratsen die erin voorkomen kunnen dan ook bezwaarlijk vernieuwend worden genoemd. De plot- en stijlelementen zijn (ondertussen) klassiek: persoonsverwarring, dronkenschap, en vooral overdrijving. De film is een satire op de nieuwe rijken: de dochter van de schatrijke Oesterkoning wil per se een prins als man, maar trouwt met diens onbenullige vriend, een knecht.

‘Stille’ films waren natuurlijk niet stil: er was geen geluidsband, maar de voorstelling werd opgeluisterd door op zijn minst een pianist, en vaak werden er ook ‘geluidseffecten’ voorzien bij de vertoning. De Oesterprinses schreeuwt om muziek en geluid, niet in het minst door de uitbraak van een ‘foxtrotepidemie’ tijdens de bruiloft. Peter Vermeersch heeft met zijn ‘big band’ een grote meerwaarde aan de film gegeven: film en geluid vormen een perfecte synthese. Noch de film, noch het geluid (de muziek) overstemmen elkaar, maar vullen elkaar perfect aan. Uiterst zelden ook krijgt de toeschouwer zo’n diversiteit aan muziekgenres te horen, van opera tot klassiek tot jazz tot foxtrot (in de epidemie waarvan sprake), zonder dat er ook maar een moment sprake is van chaos. De muziek is perfect getimed, de overgang naadloos, en de ‘live band’ enthousiast.

De scènes mogen dan niet ‘nieuw’ zijn, Vermeersch is erin geslaagd –door toevoeging van zijn muziek– deze film opnieuw grappig te maken. Het publiek heeft ervan genoten, en wij kunnen u dan ook alvast deze live uitvoering aanraden.

En dat treft, want u kan de Oesterprinses, met live band, nog aan het werk zien op zaterdag 8 oktober om 20u in de Theaterzaal van de Vooruit. Nadien trekt de productie naar Boedapest en De Singel, en voor 2006/2007 naar de Opéra de Paris. Een perfecte vooropening van het filmfestival.

Tickets voor zaterdag zijn te verkrijgen bij Vooruit (09 267 28 28) en kosten 10 EUR (vvk) en 12 EUR (kassa).

(Deze entry is ook terug te vinden op gent.blogt)

rechtenmaatschappij

Mij deerde het niet, dat het openbaar vervoer lamlag, en de autosnelwegen volzet. Ik was met de motor, en heb amper langer over mijn reisweg gedaan dan anders. Maar wat een lamlendigheid.

Toen ik op het werk aankwam, stond er een stakingspost van het BBTK (ABVV), waarvan de leden mij resoluut een pamflet in de handen duwden.

“Voilà monsieur, comme ça vous savez pourquoi on est ici.”

Ik gaf hen het briefje terug.

“Vous ne nous supportez pas, monsieur?” beet er mij al gauw een toe. Hoofden draaiden mijn richting uit.

Nee, ik ‘supporteer‘ u niet, maar bon. “Ik ben nederlandstalig,” merkte ik vriendelijk op.

“Aha! Voilà. En néerlandais. Goede leesing.”

DE WERKNEMERS RESPECTEREN, BANEN SCHEPPEN EN DE TOEKOMST VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VEILIG STELLEN!

Zo schreeuwde het vod mij toe in rode kapitalen. Veelbelovend, en de rest van het pamflet lost de verwachtingen helaas in. Pietel had het goed geformuleerd. Laat ons alstublieft eens wat meer aan plichten denken ipv voortdurend rechten af te dwingen.

[Update:] Laat de kinderen de crisis betalen (DS 07/10/2005 / DSO is overigens gratis vandaag.)

Inzake werkgelegenheidsbeleid valt het op dat Vlaams Belang erg dicht bij de vakbonden staat. Van een verhoging van de brugpensioenleeftijd kan geen sprake zijn. Ook andere, royale, eindeloopbaansystemen ziet de partij liever gehandhaafd. Werkloosheidssteun mag niet aan een termijn gebonden zijn.

Laten we maar wat stemmen ronselen, moeten ze daar gedacht hebben.

[Update 2:] niet discrimineren: niet alleen DSO is gratis vandaag, maar ook DM kan gratis on-line worden gelezen.

Project Gent-Sint-Pieters

infostand Op de informatievergadering over het Project Gent-Sint-Pieters van 3 oktober jl. werden we op een meer dan twee uur lange sessie powerpoint presentaties getrakteerd. En hoewel wij heel aandachtig hebben gevolgd, hadden we gehoopt dat de aldaar gepresenteerde documentatie binnen de kortste keren op de website zou beschikbaar komen. De professionaliteit waarmee alles werd gepresenteerd, lieten ons immers het beste vermoeden. Helaas.

Het Project Gent-Sint-Pieters is een grootschalig project van de NMBS-holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest, en Stad Gent. Het project is reeds een aantal jaren in voorbereiding, maar is pas sedert vorig jaar in een stroomversnelling terecht gekomen. Sinds 2002 is er ook een ruim budget voor communicatie voorzien (250.000 EUR per jaar), en in september dit jaar is de stad met een informatiecampagne gestart. De eerste resultaten daarvan vindt u reeds terug in de informatievergadering van maandag (waarvoor 8.000 uitnodigingen werden gebust), en in het stadsmagazine van oktober, waar een katern werd meegeleverd met meer informatie. Een overdruk van die katern is beschikbaar voor wie daar om vraag, maar ze is ook beschikbaar als PDF (1Mb). Tevens werd een infopunt opgericht in het districtsgebouw van van de NMBS-Groep aan het Koningin Maria Hendrikaplein.

Grof geschetst, zijn er drie facetten aan het project:

 1. het stationscomplex: trein-tram-bus en alles wat daar rechtstreeks mee heeft te maken
 2. de ontsluiting van de toegangswegen naar het station en de nieuwe verkeerssituatie
 3. de heraanleg van de Fabiolalaan, met de grotendeels gecontesteerde hoogbouw

De aanpak van het stationscomplex wordt op het minste gemor onthaald. Aan het bestaande gebouw wordt bijna niet geraakt; wel moeten de bestaande (en beschermde) reizigers- en goederentunnel verdwijnen. Het gedeelte achter het station, onder de sporen, wordt volledig opengemaakt, en moet plaatsmaken voor een gemoderniseerd complex dat plaats biedt, op verschillende bouwlagen, aan het openbaar vervoer (ook tram en bus). De overgangen tussen de verschillende types openbaar vervoer worden korter en (verkeers)veiliger. Ook kiss & ride, taxiplaatsen en fietsstallingen worden in dit complex ondergebracht. De wachtplaatsen voor bus en tram worden afgeschermd van het weer.

het panel

De ontsluiting van de toegangswegen stuit op weerstand. Er komt immers een (ondergrondse) parking, die plaats biedt aan 2.810 wagens. Hoewel dat aantal bewust aan de lage kant werd gehouden, brengt dit nog steeds een grote verkeersstroom met zich mee. Niet de bestaande verkeersader langs de Voskenslaan wordt daarvoor gebruikt, maar er wordt een nieuwe weg aangelegd, die de R4 met het station moet verbinden. Helaas is die verbindingsweg gepland dwars door het Natuurpark Overmeers, waar de overlast van het verkeer duidelijk aanwezig zal zijn. De weg mondt uit in de Sint-Denijslaan, waar je via een tunnel onder de sporen en in de parkeergarage kunt rijden, en gaat door tot de Fabiolalaan. Via een systeem van verkeerslichten en eenrichtingsstraten moet worden verhinderd dat doorgaand verkeer in de achterliggende wijk terecht komt.

Het luidste protest was gericht tegen de heraanleg van de Fabiolalaan, en in het bijzonder tegen de geplande hoogbouw. De hoogbouw, zo verzekerde burgemeester Beke, was een bewuste keuze van de stad om zo de stationsbuurt de 21e eeuw binnen te brengen. Gent werd omschreven als een stad van torens en rivieren waarbinnen de voorziene hoogbouw een bakenfunctie werd toegedicht. Een uitgekiende mix van gebouwen met kantoor- en woonfuncties moet de leefbaarheid van de buurt garanderen. Een meerderheid van buurtbewoners lijkt de hoogbouw onaangepast aan de huidge woonomgeving te vinden. Bovendien wordt er verwezen naar de situatie aan stations zoals Brussel Noord, een ambitie die, zo vindt men, Gent vooral niet behoort na te streven.

Hoe professioneel de vergadering ook was, en hoezeer de nadruk ook op communicatie wordt gelegd, kwam het ons voor alsof die communicatie momenteel vooral in één richting wordt gevoerd. Nochtans werd er inmiddels een buurtcomité opgericht (BuitenSporig) dat reeds toenadering heeft gezocht met het stadsbestuur. In een project dat 10 jaar in beslag zal nemen, en waarmee men de stationsbuurt de 21e eeuw wil binnenbrengen, lijkt het ons niet meer dan normaal dat daarin ook een plaats voor een buurtcomité wordt voorzien. Wellicht wordt daaraan gewerkt.

Even verrassend, in diezelfde context, is dat er momenteel zelfs niet wordt gedacht aan een competitie voor de architecturale invulling. Surely that must be an oversight, want wij weigeren alvast te aanvaarden dat ons stadsbestuur niet over genoeg visie zou beschikken om de 21e eeuw ook een geschikte vorm te geven.

Ondertussen is er reeds veel informatie beschikbaar, en, indien u verder in het Project bent geïnteresseerd, geven wij u nog graag volgende links mee:

Het infopunt, in het districtsgebouw van van de NMBS-Groep aan het Koningin Maria Hendrikaplein 2, is open op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur, en na afspraak. U kan het ook telefonisch bereiken (09 241 24 11), via fax (09 241 28 07) of per e-mail (info@projectgentsintpieters.be).

(Deze entry is ook terug te vinden op gent.blogt)

takelen (9)

Uw anonimiteit respecteer ik zonder aarzeling. Ik heb even getwijfeld of ik er een nieuwe entry voor zou aanmaken, dan wel of ik in een commentaar zou reageren op uw feedback. Maar als mijn tweede onderwerp, later vandaag, evenveel reacties teweeg brengt als dat over Uitgelezen, kan het zijn dat mijn comment tegen vanavond uit de lijst (rechts) verdwijnt. En dan mist u misschien mijn antwoord.

Laat mij u vooral danken voor uw feedback, want dat wordt altijd zeer op prijs gesteld.

U hebt gelijk: dat er moet getakeld worden is verschrikkelijk jammer. En het spijt me oprecht voor uw sympathieke buurman (en zijn portemonnee). De signalisatie op de Albertlaan is een ramp, en het parkeersysteem zet aan tot vergissingen. Ik durf nauwelijks te suggereren dat er maar amper is nagedacht over de plaatsing van de bomen, maar ik vrees dat men eerder meetkundig dan praktisch tewerk is gegaan. Ook de ligging van het fietspad tov het voetpad is problematisch te noemen: tijdens het spitsuur is het zowaar gevaarlijker het fietspad over te steken dan de autoweg. Ik hoop evenwel nog steeds op beterschap, zowel wat betreft officiële signalisatie als de situatie fietsers/voetgangers.

Mag ik even op twee punten dieper ingaan?

(1) De stickers. Daar staat het volgende op vermeld:

VERKEERD GEPARKEERD

Bedankt om uw voertuig in het vervolg niet meer voor onze poort plaatsen.

Waarschijnlijk parafraseer ik, want ik draag ze gelukkig niet op zak. En ja, ze kleven nogal stevig aan de ruit. Dat is min of meer bewust. Al té vaak vonden wij die briefjes op onze poort terug. En dat vond ik dan weer maar weinig begripvol.

(2) De signalisatie. Zoals ik hierboven heb vermeld, hebt u een punt wat bereft de officiële signalisatie. Op onze poort kleven echter vier of vijf aartslelijke en niet mis te verstane stickers, die door 99% van de automobilisten wel degelijk worden opgemerkt. Heel vaak zijn het wagens met buitenlandse nummerplaten, gasten van Het Hotel™, en heel vaak Nederlanders, die zich toch nog voor onze poort plaatsen. Aan de balie van het hotel wist men mij te vertellen dat het in Nederland niet verboden is de wagen voor een poort te plaatsen, en dat de gasten heel raar opkijken wanneer men hen daarvoor waarschuwt. Of dat inderdaad zo is, weet ik niet.

Het blijft evenwel jammer, dat takelen. Want geloof mij, het schenkt mij absoluut geen voldoening een wagen te laten verwijderen. Veeleer laat het mij achter met een wrang en vervelend gevoel verkeerd te hebben gedaan. Voor ik laat takelen, ga ik overigens altijd eerst naar Het Hotel™, en wanneer ik de vriendelijke jongenman van de avond- of nachtdienst tref, word ik altijd zeer goed geholpen. De politie gaat ook altijd na of het geen buurtbewoner betreft, en in het (uiterst) zeldzame geval dat het zo is, wordt die persoon uit zijn bed gelicht met het verzoek de wagen te verplaatsen. Ik sta overigens open voor alternatieven. Beter (nog goedkoper) zou bijvoorbeeld zijn dat ik de ‘overtreder’ zelf kan bereiken, maar nog beter zou natuurlijk zijn dat men gewoon even uit zijn doppen kijkt, naar die lelijke stickers op de mooie poort.

Bedankt ook nog, voor de lovende woorden over dit blog. Ik hoop dat u het blijft volgen.

Vergeelde boeken

Een nieuwe meme naar aanleiding van De Vergeelde Boekenlegger. En ik dus. Eens zien.

(NG = Niet Gelezen; andere rating zoals bij het maandelijkse boekenoverzicht.)

 1. The Little Friend (Donna Tartt) NG
  Fungeert ook bij mij als Groot Koffietafelboek™. Ik heb genoten van The Secret History, Tessa is in TLF begonnen, maar alles wat ik er over hoor, blijft negatief. Unlikely to be read. Not by me, anyway.
 2. De Ontdekking Van De Hemel (Harry Mulisch) ****(*)
  Met zeer veel graagte gelezen, toen het boek net gepubliceerd was (ik heb een eerste druk, als ik mij niet vergis). Maar ik was toen jonger, en misschien zou ik er nu anders over oordelen.
 3. Lord of the Rings (JRR Tolkien) ****(*)
  The Hobbit gelezen, onder milde druk van Tessa (en Nathalie L.), en daarna de ganse Ringcyclus in minder dan tellen geconsumeerd. Zelfs voor wie niet meteen een fantasy-fan is, blijft dit genieten.
 4. De Slinger Van Foucault (Umberto Eco) NG
  Ik heb het wel gekocht, denk ik, naar aanleiding van (8). En eigenlijk heb ik wel zin om het te lezen. Ooit misschien.
 5. The Celestine Prophecy (James Redfield) NG
  Staat op het verlangenlijstje. Ooit. Maar ik heb het dus nog niet gekocht (dacht ik), en het fungeert dan ook niet als Boekenlegger.
 6. The Satanic Verses (Salman Rushdie)
  Niet geïnteresseerd zelfs. Ik was destijds wars van alles wat gehyped was, en Rushdie voerde zowat die hype-list aan. Domme reden, ik weet het. Het zou mij nu niet meer overkomen, probeer ik mijzelf angstvallig te overtuigen.
 7. Max Havelaar (Multatuli) **
  Gelezen tijdens de middelbare-schoolperiode. Tiens, vermoedelijke tijdens dezelfde periode waarin ik Oeroeg (van Hella Haase) heb gelezen. Thematisch gelinked. Not my cup of tea.
 8. De Naam Van De Roos (Umberto Eco) ***(*)
  Heerlijke beschrijvingen. Zo lang geleden dat ik het eigenlijk eens zou moeten herlezen. Naar aanleiding daarvan zou ik De Slinger Van Foucault kunnen gekocht hebben.
 9. De Avonden (Gerard Reve) NG
  Neenee, toch niet. En ben het ook niet van plan.
 10. IM (Connie Palmen) NG
  Big nono. Ik krijg bad vibes van/bij die mevrouw. Irrationeel, maar hey, er zijn schrijvers genoeg.
 11. De Asielzoeker (Arnon Grunberg) NG
  Ik denk dat ik Blauwe Maandagen heb gelezen, maar het is mij zeker niet bijgebleven. Ik pas dus voor mr Grunberg.
 12. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, Robert Pirsig) ****
  Verschrikkelijk goed. Ik heb het destijds gelezen omdat het zogezegd een gehyped, maar moeilijk leesbaar boek was. Om diezelfde reden heb ik overigens On the Road (Jack Kerouac) gelezen, en Brideshead Revisited (Evelyn Waugh). En vermoedelijk nog wel een paar.
 13. Het Bureau (J.J. Voskuil) NG
  Rings a bell, maar dewelke, dat weet ik niet.
 14. Wilde Zwanen (Jung Chang) NG
  Tessa heeft het gelezen, ik zal het haar eens vragen.
 15. Gewassen Vlees (Thomas Rosenboom) NG
  Geen idee wie of wat. Misschien moeten we maar eens zo’n lijstje opstellen voor het Vlaamsche taalgebied?
 16. The Da Vinci Code (Dan Brown) ***(*)
  Gelezen, en met veel plezier, net zoals de rest van Browns boeken overigens. Het is geen Grote Literatuur™, het is bovendien Fictie (leg al die pseudo-wetenschappelijkheid naar u neer), en lees het voor wal het is: aangenaam tijdverdrijf.
 17. De Movo Tapes (AFTh) NG
  Ik heb wel De slag om de Blauwbrug (graag) gelezen, en aan de hand daarvan heb ik mij zowat de ganse Tandeloze Tijd-cyclus aangeschaft. Maar ik ben er nog niet aan begonnen. Schande. Denk ik.
 18. De Langverwachte (Abdelkader Benali) NG
  Mij geheel onbekend. De man heeft er in 2003 de Libris Literatuur Prijs mee gewonnen.
 19. Glamorama (Bret Easton Ellis) NG
  American Psycho was wreed wijs! En Less Than Zero was een goede film (een van de laatste met the Brat Pack). Glamorama heb ik echter niet gelezen, maar Lunar Park wordt voor de volgende Uitgelezen tot mij genomen.
 20. Van Oude Menschen, De Dingen (enz) (Couperus) NG
  Maar Tessa wel.

En wat zegt dit nu over mij of over dit lijstje?

Uitgelezen, jg 3, afl. 1: ‘de Vlaamse Oogst’

Het is zover! Vanavond start het nieuwe seizoen Uitgelezen (levend boekenprogramma mét muziek) in de Vooruit. De format voor Uitgelezen heeft zichzelf ondertussen bewezen: maandelijks nodigt men vier lezers uit, met verschillende achtergronden, die dan gezamenlijk drie (opgelegde) boeken bespreken. De boeken worden gekozen binnen een omlijnd Thema. Na een (korte) pauze suggereren de lezers vervolgens hun eigen Signalementen: een boek, tijdschift, artikel, of zelfs een website. Tíjdens de pauze draait een bekende DJ plaatjes (als staat die DJ niet noodzakelijk daarom bekend).

Het thema van deze eerste editie van het derde seizoen is “De Vlaamse Oogst”. Anna Luyten, Mireille Schreurs, Jos Geysels en Cédric Van Branteghem bespreken de boeken van Christophe Vekeman (Een Borrel met Barry), Chris De Stoop (De Vuurwerkmeester) en Chika Unigwe (De Feniks), terwijl Fien Sabbe tracht erover te waken dat ze vooral maar niet het einde verklappen.

Rick de Leeuw, die u zich misschien nog herinnert van de Tröckener Kecks, fungeert als DJ en Herlezer, waarbij hij de klassieker Kees de Jongen (van Theo Thijssen) herleest en becommentarieert.

Verder sturen ZAK en een fotograaf Filip Claus respectievelijk een cartoon en foto’s in, en er zijn uiteraard ook boeken te winnen. En omdat dit de eerste Uitgelezen van het nieuwe seizoen is, krijgen we bovendien nog een bijdrage van Erwin Mortier (de Gentse stadsdichter), met majorettes en muzikanten toe. U wordt verwend (geheel gratis bovendien).

Uitgelezen, met als thema “De Vlaamse Oogst”, vanavond, 4 oktober om 20u in de Balzaal van de Vooruit. Toegang gratis!

(Een lichtjes gewijzigde verise van deze entry is ook terug te vinden op gent.blogt)

words, words, words

Mr Smith also said that Taser uses the term “non-lethal” as defined by the US Department of Defence – which does not mean the weapon cannot cause death, but that it is not intended to be fatal.

The Guardian: Police stun-gun may be lethal, firm admits.

de nieuwe standaard?

Sinds vandaag zit DSO in een nieuw jasje. (Waarmee ze meteen ook duidelijk kleur bekennen, in dat tsjevenoranje.)

Maar is het goed? Laten we de drie versies een beetje van dichterbij bekijken:

 1. De krant in beeld: een gemiste kans. Wanneer je de krant in beeld bekijkt, krijg je de krant te zien, getouw aan de gedrukte versie. Om de artikels te lezen heb je echter de keuze tussen het downloaden van de hele pagina als PDF (omslachtig, en als je ze downloadt, heten ze allemaal ToonPdf.aspx), of het aanklikken van de tekstlinks (rechts) waardoor er een pop-up opent met het artikel. Niet goed. Het systeem bij DM is veel beter. Daar kan je, door met je muis boven het krantbeeld te gaan, de individuele artikels selecteren, en klikken op het artikel in de krant zelf om de pop-up met enkel de inhoud van dat artikel te krijgen. Of je kan, zoals bij DS op de artikellijst rechts klikken. De krant in beeld is misschien mooi om zien, maar weinig bruikbaar en eerder verwarrend.
 2. De krant in tekst: een grote verbetering. Veel interessanter dan het vroegere dagoverzicht, is de krant nu ook ingedeeld in katernen (via tabs). Per katern/tab is er een lijst met korte inhoud, en door een artikel aan te klikken krijg je –o wonder– de inhoud te zien, (gelukkig) niet in een pop-up. Zeer bruikbaar, zeer goed.
 3. De PDF-krant: ik denk niet dat dit op een andere manier werkt dan vroeger het geval was. In elk geval, voor mij werkt het niet. Ik krijg een heleboel foutmeldeingen, als zou ik niet over de goede versie van Adobe Acrobat beschikken (wat onjuist is): Om het magazine te kunnen lezen moet u beschikken over Adobe Reader 6 of hoger. Gelukkig (?) kan ik toch nog op download klikken, en dan krijg ik een bestand op mijn harde schijf, ebx.etd, dat niet anders blijkt te zijn dan een xml document. Wanneer ik dat probeer te openen, krijg ik een DRM foutmelding, en wordt het bestand gewist. Als ik uit het xml-bestand de URL pluk, kan ik alsnog de krant downloaden. Wanneer ik het bestand daarna probeer te openen, krijg ik dezelfde DRM foutmelding (het bestand wordt evenwel niet gewist). Niet echt gebruiksvriendelijk, en zeker al geen avontuur waar ik mij dagelijks aan zou wagen. Useless.

Ook jammer, is de reclame bovenaan, waardoor er een pak bruikbare oppervlakte verdwijnt. Vooral spijtig is dat dit voor het betalende gedeelte blijft behouden.

Conclusie? De tekst-versie is erop vooruitgegaan, de krant-in-beeld heeft verwarrende functionaliteiten, en de PDF-versie werkt (nog steeds) niet. Maar ik vind de krant-in-tekst zeer zeker een handige manier om (on-line) de krant te lezen.