radio1

Radio1 heeft een nieuwe site (cfr de leeskamer), en ze ziet er absoluut niet slecht uit. Alleen jammer van een aantal details.

_de site valideert niet (ook de stylesheet niet).
Nu is 100% website validation niet meteen een evidente zaak. Deze site valideert wel, inclusief de stylesheet –ik heb dan ook een eenvoudige doctype– maar de radio1 site heeft niet eens een doctype gespecifieerd.

_frames: talk about obsolete.
De gebruikte frames bieden geen enkele meerwaarde. De enige reden waarom ze frames gebruiken (een top en een bottom), is om die bovenste navigatiebalk er altijd te houden. Waarom geen simpele include?

_tabellen *zucht*
Als er nu iets is waar die nieuwe lay-out zich toe leent, dan is het wel tot opmaak via CSS layering.

Een mooie site, maar ik vind dat de VRT een enorme kans gemist heeft. Ze hebben hun mond vol van digitaal en toekomstgericht, en dan leveren ze een site af die beantwoordt aan de technologische vereisten van pakweg twee-drie jaar geleden. Er is geen enkele voorziening voor toegankelijkheid (accessibility) ingebouwd, geen semantic markup [1] [2], geen standards compatibility, niks.

Nice try. Misschien wat streng, en aan de oppervlakte blijft het heel geslaagd, maar we hadden meer verwacht.