de conifeer (i): aangetekend

Geachte Mevrouw,

Ik ben de advocaat van de heer en mevrouw Vrijens, wonende te 9000 Gent, Koning Albertlaan 143.

Mijn cliënten delen mij mee dat zij het vermoeden hebben dat U zinnens bent om, zonder hun akkoord en zonder hun medeweten, de conifeer die op hun eigendom staat, te snoeien.

Zij wensen er de nadruk op te leggen dat, indien U daartoe zou overgaan, zij niet zullen nalaten U aan te spreken in het betalen van een schadevergoeding. De plaats waar de conifeer staat ingeplant beantwoordt immers aan alle wettelijke voorwaarden en mijn cliënten kunnen derhalve niet worden verplicht om te snoeien.

Daarenboven zal U voor het snoeien van de conifeer zonder toestemming van mijn cliënten hun eigendom moeten betreden hetgeen op zich reeds een inbreuk vormt.

Indien U de mening bent toegedaan dat dient te worden gesnoeid zal U eerste (sic) wel willen overleggen met mijn cliënten of de tussenkomst vragen van de bevoegde vrederechter.

Met oprechte achting,

Veronique VAN ASCH, Balthazar, Joseph & Van Asch

12 gedachtes over “de conifeer (i): aangetekend”

  1. is dat nu wel vriendelijk om dat zo te openbaren?
    Er is zo’n gezegde dat placht te zeggen dat een verre vriend minder handig is dan een goeie buur…

  2. Waar is ‘de rijdende rechter’ als je hem nodig hebt!? Dat moeten ze hier ook introduceren.

  3. ’t Is jammer dat cliënten zo’n slechte indruk kunnen geven van advocaten want Veronique is een echte wijze.

  4. Laat Mr. Vrijens nu net de man zijn die mijn moeder 22 jaar geleden hielp om mij op de wereld te zetten …

  5. Hoewel Gundilo dit absoluut niet suggereerde, wil ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om elk ‘vermoeden’ –zoals de advocaten dat graag zeggen– de kop in te drukken: ik hecht geen enkele twijfel aan de professionele capaciteiten van meneer mijn buurman als arts. Zonder enige vorm van twijfel is hij een zeer bedreven en competente geneesheer.

Reacties zijn gesloten.