Gent Jazz snapshots

Gent Jazz door Bruno Bollaert

Er is meer dan één nooduitgang op een festival als Gent Jazz natuurlijk. Ook die moet bewaakt worden, want meer dan eens tracht men langs zo’n uitgang binnen te geraken. De medewerkers-vrijwilligers hebben een beurtrol, en mogen telkens een uurtje op de stoel bij de nooduitgang waken, gewapend met een krant en een paraplu.

Gent Jazz door Bruno Bollaert

Speciaal voor Henri: de juffrouw uit het perskot, met de Samsung Galaxy S III. En nee, ge moogt er u zo geen kopen.