circus

Ondertussen heeft het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) het Circus Mahy gekocht. Voor twee miljoen EUR (+ de kosten van de sanering, die voor OVAM zijn).

Hopelijk kan het gebouw ingezet worden als nieuwe locatie voor de bibliotheek. Wachten op het nieuwe debat (en de haalbaarheidsstudies).