sanctuary

California here I come? Basis voor alle wetenschap(pers) en vrijdenkers? De uitslag van het referendum van dinsdag lijkt alvast een stap in de goede richting: Californië voor onderzoek stamcellen.

De bevolking van Californië heeft dinsdag in een referendum ingestemd met extra geld voor menselijk embryonaal stamcelonderzoek. Die uitslag is een belangrijke nederlaag voor president George W. Bush, die een uitgesproken tegenstander is van dergelijk onderzoek.

Al heeft het natuurlijk wel weer (meer) met geld, prestige en een behoud van voorsprong (en macht) te maken.

Amerikaanse wetenschappers hopen dat Californië dankzij de uitslag van dit referendum een prominente rol kan opeisen op dit onderzoeksterrein. Zij hebben in de afgelopen jaren gewaarschuwd dat Amerika zijn positie op het vlak van embryonale stamcellen dreigt te verliezen aan landen als Groot-Brittannië, Israël en China. “Dit is een overwinning”, zei vanmorgen Paul Berg, hoogleraar aan de universiteit van Stanford tegen het persbureau AFP. “Wetenschappers uit Amerika en elders in de wereld die worden gehinderd in hun onderzoek zullen zich nu in California willen vestigen.”

Vooruitgang? Overwinning? Hmm.