meanwhile (back in the jungle)

Ondertussen zijn er wel tig krantenartikels waar ik op heb willen reageren. Ik ben zelfs zover gegaan de titels ervan op te schrijven (voorzien van krantenpagina), omdat ik ze niet zou vergeten. Een aantal leveren nog steeds stof genoeg voor een paar stukjes.

Donderdag las ik het volgende in mijn geliefde krant (die mij nog steeds niet laat linken): trucker verdacht van verassing voetganger.

Nog zonder een woord van het artikel zelf te hebben gelezen, kroop ik al bijna in mijn pen. Wat een kanjer van een fout: ver-assing, moet dat niet ver-rassing wezen?

Edoch, de eerste alinea bracht reeds uitsluitsel:

Het gerecht van Namen verdenkt trucker Jean-Paul B. (37) ervan een voetganger te hebben doodgereden en diens lichaam vervolgens verast te hebben. [mijn bold]

En toen had ik Calvaire nog niet eens gezien. Welk een scenario. En het wordt nog erger:

De speurders denken ook dat het overlijden van zijn vrouw een als zelfmoord geënsceneerde moord kan zijn. De man is gisteren opgepakt.

Daarnet ging ik even zoeken in de on-line archieven van De Standaard, maar op geen enkele manier kon ik het artikel nog tevoorschijn halen. Omdat ik het toch de moeite vond, volgt hier dan maar de rest:

In zijn tuin in Tillier bij Namen zou Jean-Paul B. het lichaam hebben verbrand van een voetganger die hij ’s nachts op een verlaten weg zou doodgereden hebben. Zijn vrouw zou hem daarbij betrapt hebben.
Heeft de vrouw gedreigd de zaak te verklikken? De onderzoekers stellen in elk geval vragen bij de manier waarop Françoise zelfmoord heeft gepleegd.
Hubert, de vader van de vrouw, vertelt waarom: “Ik vond mijn dochter bewusteloos in een zetel. Later heb ik vernomen dat zij zich een kogel in de mond zou geschoten hebben. Maar hoe kan je uitleggen dat het wapen op haar schoot lag?”
“Ik heb ook gehoord dat Jean-Paul aan zijn nieuwe vriendin zou bekend hebben dat hij mijn dochter heeft gedood. Nu zou hij die vrouw gek willen laten verklaren.”
Het DVI heeft een hoop as en een alding aarde uit de tuin meegenomen voor verder onderzoek. Eind deze week zullen de resultaten bekend zijn en zal ook duidelijk worden of Jean-Paul B. verder aangehouden blijft.

Verder opzoekingswerk in de archieven levert niks op; ook bij DM is er niks te vinden. Via google komen we echter terecht bij La Dernière Heure, waar blijkt dat de feiten zich reeds zeven maanden geleden hebben voorgedaan, en dat de beschuldigde zich voorlopig niet meer in staat van beschuldiging bevindt (pour l’instant, le dossier est trop léger.). (Artikels ook hier 01 02.)

Benieuwd wat er nu van aan is, van die verassing.