Nee, meneer, u hebt geen voorrang

De kruising van de Neermeerskaai met de Noorderdoorgang schept een levensgevaarlijke situatie voor de fietser die van de Albertbrug komt. Voor automobilisten onder elkaar, is het eenvoudig. De onderstaande situatie (situatie 1) is heel vanzelfsprekend:

20170617_voorrang-001.jpg

De bestelwagen van Maenhaut komt via de Noorderdoorgang op de Neermeerskaai, en moet voorrang verlenen aan de Mercedes die van de Albertbrug komt. Niet alleen komt de bestelwagen van links, voor de kruising (in de Noorderdoorgang) staat ook nog eens een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) en op de grond staan de ongekeerde driehoekjes, die duidelijk aangeven dat de bestelwagen voorrang moet verlenen aan alle verkeer (voor de goede orde, die bestelwagen leefde dat ook heel keurig na).

Als de Mercedes een fietser was geweest, dan was de situatie (situatie 2) plots veel gevaarlijker geworden.

20170617_voorrang-002.jpg

Bovenstaande fietser moet het fietspad volgen en dus de rijbaan oversteken. Dat valt echter helemaal buiten het verwachtingpatroon van de automobilist die vanuit de Noorderdoorgang op de Neermeerskaai wil rijden. De wegbeheerder is ervan uit gegaan dat de combinatie van voorrangsbord en fietspadmarkeringen op de rijbaan moeten volstaan, opdat de wagen ook effectief voorrang zou verlenen aan de fietser. Wat dus bijzonder vaak niet het geval is. (In dit geval reed de wagen door, zonder de fietser voorrang te geven, waardoor de fietser genoodzaakt was uit te wijken en op de rijbaan te blijven. Iedereen bleef er gelukkig kalm onder.)

Helemaal gevaarlijk wordt het (situatie 3), wanneer een wagen van de Albertbrug komt, een fietser treft op dezelfde locatie als hierboven, en die fietser (zoals verplicht) het fietspad volgt. De fietser heeft voorrang op de wagen, maar dat is voor de automobilist niet helemaal vanzelfsprekend. Een levensgevaarlijke situatie dus.

Voor wie het niet helemaal eens is, zoals de meneer die mij vanmiddag in een schoolvoorbeeld van situatie 2 bijna van mijn fiets reed, even de wegcode erbij. (Alsof het voorrangsbord op zich al niet volstond.)

12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gebruik maken van het trottoir of fietspad.

Artikel 40ter. [De bestuurder van een auto of van een motorfiets] mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen slechts met matige snelheid naderen teneinde de weggebruikers die er zich op bevinden, niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen. Zo nodig moet hij stoppen om ze te laten doorrijden.

Het betreft trouwens hier wel degelijk een fietspad, en geen oversteekplaats (bij een fietspad heeft een fietser voorrang, bij een oversteekplaats niet).

Artikel 74. Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.

76.4. De oversteekplaatsen die de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, worden afgebakend door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen.

Het zou al bijzonder veel helpen, mochten de bevoegde instanties zowel in de Noorderdoorgang als in de Neermeerskaai een bord A25 zouden plaatsen. Misschien moet ik dat maar eens signaleren aan Gentinfo en de mensen van Mobiliteit & openbare werken.

Fietsers zijn zot

Vanochtend heb ik Tessa naar het UZ gevoerd. Geen paniek, ze werkt daar gewoon, nietwaar. Normaal gezien gaat ze zowat elke dag met de fiets naar het werk, een flinke drie kilometer enkele reis volgens Google Maps. Vanochtend was het weer mij veel te bar, dus stond ik erop om haar tot daar te brengen met de wagen.

Om acht uur is het nog donker, en bovendien regende het nog eens ook. Voeg daar nog eens aan de beperkte zichtbaarheid aan toe, want het Gentse Stadsbestuur heeft wel veel geld veil voor een strak (en bekroond) lichtplan dat onze monumenten verfraait, de oversteekplaatsen aan pakweg de Koningin Elisabethlaan, de Kortrijksesteenweg, de Burggravenlaan, de Krijgslaan, de Vrijheidslaan, en de Zwijnaardsesteenweg zijn niet meteen van het kaliber dat u er uw zonnebril voor moet opzetten –in tegenstelling tot de verlichting bij voornoemde monumenten. We hebben het hier trouwens niet over kleine sluipwegen, maar over druk bereden invalswegen. De oversteekplaats(en) op de Krijgslaan ter hoogte van het Miljoenenkwartier zijn er mogelijks het ergste aan toe. De verwaarlozing van het garanderen van goed verlichte oversteekplaatsen grenst aan het criminele.

Over criminaliteit gesproken: van de talloze fietsers die ik ben tegen gekomen, reed ruim de helft zonder licht. En natuurlijk zijn het net die fietsers, die donker gekleed gaan (laat staan dat ze een fluovestje zouden aan hebben). Van de overblijvende helft, reed nog eens ruim de helft met excuuslichtjes. U weet wel, van die zwakke led-dingetjes (één tot drie ledjes volstaan, wat had u gedacht), die op de fiets of de vest worden bevestigd, en die de zichtbaarheid van de fietser in niets verbeteren.

Had ik niet –tot grote ergernis van mijn mede-automobilisten trouwens– met aangepaste snelheid gereden (lees: nooit boven de vijftig, en eerder naar de veertig), dan had ik minstens vier fietsers gemist… euh, geraakt, enfin u begrijpt mij wel. Ik heb minstens zes andere fietsers bijna zien aangereden worden, vaak (maar niet altijd) omdat de fietser niet voldoende zichtbaar was, één keer omdat een achterlijke automobilist uit de Kortrijksesteenweg de Prinses Clementinalaan indraaide tegen 80 per uur (er kwam slipwerk aan te pas, en ik denk trouwens dat ge daar als automobilist niet moogt indraaien). Pas alstublieft uw rijgedrag niet alleen aan de weersomstandigheden, maar ook aan de zwakste weggebruikers aan.

Maar serieus, veel fietsers zijn goed zot. Maak werk van uw zichtbaarheid. Wil er iemand die excuuslichtjes verbieden, en meteen de fietsverlichting homologeren op minimale sterkte? En maak toch gewoon die fluovestjes verplicht in het donker (in de wagen zijn ze ook verplicht).

Gent aan 3,5 km per uur

Vanochtend moest ik bij de BTW zijn, afdeling Gent 1, en volgens Google Maps ligt de Gaston Crommenlaan op welgeteld 3,5 km afstand van mijn voordeur. Het was vroeg, het was nog spitsuurachtig (ik vertrok om 8u30, nadat ik eerst de politie had moeten bellen om een wagen van voor mijn poort te laten verwijderen), maar het verkeer stond al stil van aan de lichten aan het Sint-Pietersinstituut –evenwel enkel in de richting van De Bijloke.

Om een lang verhaal kort te maken: ik heb er twee uur over gedaan om heen en terug naar de BTW te rijden (inclusief de zeven minuten die ik daar maar moest doorbrengen). Google Maps had de voorziene reistijd op twee maal zeven minuten geschat. De oorzaak? De werken in de Charles De Kerckhovelaan, waar men –reeds tijdens vol spitsuur– van twee baanvakken in elke richting, naar één baanvak in elke richting was overgeschakeld. Alles zat moervast.

Terugkeren was ook al geen evidentie. Aan het station kunnen we amper door, van de Leopold II-laan kan een mens niet meer naar links op Charles De Kerckhovelaan: de automobilisten moeten eerst helemaal naar de Overpoort om daar –hopelijk– te kunnen keren, en vervolgens stapvoets richting Bijloke te rijden. Ik ben dan maar alsnog langs het station gereden, langs een halve sluipweg op de Elisabethlaan terecht gekomen, en zo de Albertlaan ingereden. En dan ben ik al content dat ik dat niet elke dag moet doen, mij door dat verkeer begeven.

Twee uur over zeven kilometer, dat is 3,5 km per uur. De gemiddelde stapsnelheid is een kleine 5 km per uur.

Wie coördineert dat eigenlijk, dat verkeer in Gent, zou men zich kunnen afvragen. Is er iemand die in de gaten houdt hoe het zit met de opeenvolgende bouwwerven in Gent, en wat het effect daarvan is op de mobiliteit? Op de site van Stad Gent valt er alvast geen nieuws te rapen. Zoeken op Charles De Kerckhovelaan of R40 in Openbare werken in kaart – overzichtslijst levert niets op; zoeken op de Ijzerlaan wel, maar ik word er niet echt wijzer van. Misschien zijn ze wel één of ander toeristdoseringsysteem aan ’t maken voor De Lijn (die steeds slechter presteert in Gent: ze smijten —met schrijnend nederige toestemming van het stadbestuur— alles open en brengen de stad in totale chaos onder; de trams zijn zelden op tijd en rijden niet meer na 22u30; de bussen rijden te snel en maken zoveel diesellawaai dat de huizen in de binnenstad scheuren). Misschien moeten ze hun ambities maar eens bijstellen, daar op het stadhuis. Gent was sterk omdat het klein was. Welke idioot was alweer met dat megalomaan idee van Oostvlaamse stadstaat afgekomen? En als Gent moet groeien, laat het dan naar buiten groeien, niet naar binnen of in de hoogte.