DM bis

Ondertussen is ook de krant weer geheel on-line bij DM.

Op het eerste gezicht zie ik minstens één verbeterting, één miskleun, en één iets werd nog steeds niet aangepakt.

De verbetering: in plaats van http://www.demorgen.be/ wordt eindelijk met de volledige URL van de pagina gewerkt in de address bar.

http://…/?pagina=/20051201/public/pages/Krant001/MOR-001-01-20051201.html

Gemakkelijk te ontleden bovendien: /20051201 is gewoon de dag; /public/pages is overbodige info; Krant001 is de pagina van de krant, jawel; /MOR-001-01-20051201.html is verder opsplitsbaar. MOR duidt op de naam van de krant; 001 is alweer de pagina van de krant; 01 blijft de ganse tijd onveranderd; en 20051201 is alweer de dagaanduiding. Over redundantie gesproken.

Maar goed, ik ben hiermee alvast tevreden want: soms blijft de krant wel eens haperen. Dat gebeurt waarschijnlijk wanneer er teveel mensen tegelijkertijd de krant consulteren, en het resultaat is een blanco pagina in uw browser. Refreshen helpt niet, want dan kom je in het beste geval terug op de voorpagina terecht. Gedaan met dit euvel, want in de address bar van je browser staat nu de werkelijke pagina. Een refresh zorgt er dus voor dat je op die pagina blijft. Goed zo.

DM navigatieDe miskleun: de navigatie binnen de krant. Vroeger stond onderaan de navigatie een < vorige en volgende >; nu staat dit enkel bovenaan. Als u, net zoals de meeste mensen, een pagina van boven naar onder leest (en bij DM klik je op de artikels om ze te kunnen lezen), dan moet u nu met uw muis van helemaal onderaan de pagina naar (bijna) helemaal bovenaan de pagina om naar de volgende pagina te kunnen. Nope, niet goed.

Nog steeds niet aangepakt: de tekstversie van de artikels.

Met de deal dringt Maaf immers binnen in een markt die 0 anse oop, de in een persmededeling dat het zou e uitezondheid” en oor “in de plaats e middel rrol in de anrer zelf legde de kritiek immers die 150 Franse Aankoop, in zou uitbuiting en plaats te wondermiddel verlagen andere verkoopt”. krirend. immers die 0 anse oop, in zou uitezondheid” en plaats e middel rrol anrer kritiek naast zich neer en zei zelfs te hopen dat het voorbeeld ook in andere landen positief onthaald wordt. Nederland moeten ze alvast niet meer overtuigen.

Zou moeten lezen als:

Met de deal dringt Maaf immers binnen in een markt die naar schatting goed is voor 150 miljoen euro per jaar. De Franse tegenhanger van Test-Aankoop, UFC-Que Choisir, reageerde in een persmededeling dat het zou gaan om een “schandalige uitbuiting van de gezondheid” en stelde Unilever voor “in de plaats van proactieve producten voor te stellen als een wondermiddel eerst werk te maken van het verlagen van cholesterol in de andere producten die het verkoopt”. Maar Unilever zelf legde de kritiek naast zich neer en zei zelfs te hopen dat het voorbeeld ook in andere landen positief onthaald wordt. Nederland moeten ze alvast niet meer overtuigen.

Vermoedelijk is dit een PDF probleem (de teksten worden onttrokken aan de PDF versie).

het werk

Sara vraagt:

Mag ik weten wie uw werkgever is? En hoeveel tijd je dagelijks spendeert aan woon-werkverkeer?
Uit curieusiteit 🙂

Als u het mij niet kwalijk neemt, hou ik mijn werkgever liever buiten dit weblog. Ik werk in Brussel (de frequente en aandachtige lezer weet ondertussen zelfs in welk deel van Brussel), maar zoals mijn disclaimer stelt:

Dat is echter noch voor u, noch voor dit weblog van tel. Alle informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit weblog kan worden gelinked, kan en mag op geen enkele wijze met [zijn mijn] werk(gever) in verband worden gebracht.

Het is niet dat die informatie niet te achterhalen valt (en ik neem u de vraag ook absoluut niet kwalijk), maar zoals ik eerder al opmerkte, zou ik wel zot zijn om mijzelf te compromitteren.

Tegen de andere vraag teken ik dan weer geen enkel bezwaar aan. Ik spendeer dagelijks zo’n dikke twee uur aan woon-werkverkeer. ’s Ochtends vertrek ik om 6u50, en ik ben meestal net iets voor 8 op het werk; en omgekeerd vertrek ik ’s avond om 16u en dan ben ik net op tijd om rond 17u om Henri van school af te halen (en reeds een brood te hebben gekocht).

(Als het warmer is, durf ik wel eens met de motor te gaan, en dan gaat het allemaal wel iets sneller: 30-45 minuten enkele reis.)

Twee uur per dag dus om (grotendeels) onbekommerd te lezen. Heerlijk.

DM: de moeite

Ahoi! De Morgen vernieuwt haar website! En hoewel die van DS er beter uit ziet, is die van DM (waaraan op het ogenblik van dit schrijven nog wordt gewerkt) alvast uitnodigender voor de abonnees.

Los van het feit dat ik hier op het werk niet op de site van DS kan inloggen (wegens een persoonlijke vete tussen hun cookies en onze firewall), maakt DS het de abonnee niet echt gemakkelijk om in te loggen. De status (ingelogged of niet) verschijnt bij DS in de rechterbovenhoek, in een scherm dat werd opgemaakt voor 1024×768 pixels. Op 800×600 verdwijnt die status volledig van het scherm, waardoor de abonnee op zoek mag gaan naar een inlog mogelijkheid. (Niet alleen op 800×600, maar ook op mijn 12″ Powerbook, die wel 1024×768 aankan, maar waabij mij ‘full screen’ minder breed is op mac.)

Bij DM hebben ze dat beter begrepen (zoals het er nu uitziet althans): de inlogbox staat links bovenaan. En het gaat hier wel degelijk om een inlogbox, en niet om een status scherm. Het nodigt de abonnee meteen uit om in te loggen. Eenmaal ingelogged verschijnt er evenwel nergens expliciet dat u ingelogged bent (er staat wel ‘uitloggen’ in het menu). Misschien hadden ze beter de inlogbox dan vervangen door een eenvoudige statusboodschap (‘Welkom bij DM on-line. U bent ingelogged als X’).

Soit, ze zijn er nog mee bezig, en eenmaal voltooid waag ik mij misschien wel nog eens aan een vergelijking tussen beide kranten. Als ze ondertussen een information architect nodig hebben, sturen ze maar een mailtje.