deontologie in de zaak Siffer vs Versnick

Woensdag stuurde Thomas Siffer, Hoofdredacteur Story, Sanoma Magazines Belgium, een ‘persbericht’ de wereld rond, waarin hij zijn ongenoegen uitte over het vermeende gedrag van Geert Versnick, Gentse schepen en volksvertegenwoordiger van open VLD, tijdens een etentje in het Gentse restaurant Steendam 66.

Bij Het Project krijgen we regelmatig gelijkaardige grieven in de redactiebus, maar tenzij het gegeven in een brede en min of meer objectieve context kan worden gesitueerd, worden die zaken erm… geklasseerd. Hoewel het deze keer over een mogelijke overtreding van het rookverbod op restaurant ging, leek de toon van het ‘persbericht’ ons iets te subjectief om zomaar over te nemen.

De collega’s van De Gentenaar dachten daar duidelijk anders over, want zij publiceerden zonder dralen een artikel onder de welluidende naam Open VLD-politicus dreigt met geweld tegen Story-baas. De inhoud van het artikel is bijna eenzijdig op het persbericht van Siffer (25kb word doc) gebaseerd, al laat de tekst uitschijnen dat de journalist op zijn minst een poging heeft ondernomen om alle partijen aan het woord te laten.

Siffer haalt iedereen door het slijk, niet alleen Versnick:

De discussie escaleerde en Versnick maakte een dreigement, aldus Siffer. “Ik zal u eens een paar pletsen tegen uw kop geven”, zei Versnick. Toen was ik zo onthutst dat ik hem vroeg of hij wel besefte wat hij gezegd had. Maar hij herhaalde: “Ik ga u een paar pletsen tegen uw kop geven als ge niet rap maakt dat ge hier weg zijt.”

maar ook de restauranthouder, waarover hij laat optekenen:

De eigenaar van het restaurant kwam ertussen. Hij zei dat hij al vijfhonderdduizend frank betaald had aan boetes wegens vluchtmisdrijf, snelheidsovertredingen en dronkenschap. Een boete voor roken kon er voor hem nog wel bij.

Vandaag laat De Gentenaar toch ook de restauranthouder zelf aan het woord: Thomas Siffer wou Geert Versnick duidelijk provoceren.

Een getuige van het ophefmakende ‘rookincident’ tussen schepen Versnick en Story-hoofdredacteur Thomas Siffer in restaurant Steendam66 is formeel: “Het is Siffer die naar de tafel van Versnick gestapt is, met zijn vinger heeft staan wijzen en provoceerde. Versnick is al die tijd rustig gebleven.” […] “Maar ja… meneer Siffer was ook wel wat aangeschoten.”

Ondertussen is het kwaad geschied, want De Standaard nam het artikel over, en in de roddelrubriek van De Morgen (Onder vrienden) las ik vanochtend op pagina 4

Een beetje Vlaams politicus kan zich maar beter koest houden in de horeca. Nadat Pieter De Crem een wekenlange kater heeft overgehouden aan een stevig gemarineerd cafébezoek in New York wacht Open Vld-politicus Geert Versnick nu hetzelfde lot. Versnick kreeg het in een Gents restaurant stevig aan de stok met Story-hoofdredacteur Thomas Siffer: die laatste zag het niet zitten dat de tafel van Versnick het rookverbod in restaurants negeerde. De politicus zelf vond dat, aldus Siffer in een brief aan De Standaard, geen probleem: “Ik ben immers tégen die wet. Dus vind ik dat mijn vrienden mogen roken.” Uiteindelijk haalde Versnick zelfs de dreigementen boven: “Ik zal u een een paar pletsen tegen uw kop geven”. Volgens de Open Vld’er is de versie van Siffer “onjuist”.

Zal ik even een paar open deuren intrappen?

 • Feit: Siffer is sp.a (hij was hun communicatie-adviseur voor hij bij Story aan de slag ging); Versnick is Open Vld.
 • Wacht Thomas Siffer nu ook het ontslag zoals Nathalie Lubbe Bakker? Is De Gentenaar nu even gevaarlijk als de gemiddelde blog(ger)?
 • Primeert snelheid op de journalistieke deontologie? Moet men niet eerst wat fact checking doen, voor men klakkeloos een eenzijdige klacht overneemt?
 • En vooral: waar zit de nieuwswaarde in dit bericht?

Wat ervan waar is? Wie gelijk heeft? Dat interesseert mij nu eens echt niet. Dit –al té persoonlijke– potje had gedekt moeten blijven.

(Waarom ik het dan aanhaal? Omdat u nog kritischer zou staan tegenover wat u in/door de media voorgeschoteld krijgt.)

update 12/01/2009: Brecht Decaestecker, mediajournalist bij de krant De Morgen, post op zijn blog een getuigenis van Willem Stellamans, creatief directeur van productiehuis Eyeworks, die deel uitmaakte van Siffers gezelschap. Ook al geen neutrale bron, die bovendien een derde ‘persoon van invloed’ in de modder meesleurt. Niettemin, zijn getuigenis leest u in Thomas Siffer versus Geert Versnick (deel 2).

33 gedachtes over “deontologie in de zaak Siffer vs Versnick”

 1. Dat Story dergelijke “voorvalletjes” opblaast tot een nieuwsfeit, tot daaraan toe. Maar zoiets wil ik helemaal niet lezen in een krant die een kwaliteitskrant wil zijn.

 2. De nieuwswaarde is dat een politicus niet boven de wet staat. Als een politicus zich onbehoorlijk gedraagt, waarom zouden media dat verhaal dan niet brengen? Los van de feitelijke verhaallijnen liet Versnick de reactie “ik was trouwens niet in functie” optekenen.

 3. Beste,

  1) Ik stuurde geen persbericht de wereld rond, maar zond een lezersbrief ondertekend met T. Siffer naar de krant. Een aandachtige reporter pikte dat op. Contacteerde me. Ik zei dat ik de zaak niet wilde opblazen als ‘hoofdredacteur van Story’ en dus niet verder wilde uitweiden. Tien minuten later belt die reporter terug: ‘Versnick ontkent alles’. Tjah, toen kon ik niet anders dan me in het bad laten sleuren.
  2) Natuurlijk keert de restaurantbaas zich tegen mij. Hij was het die Versnick de toestemming wilde geven te roken. Dat zijn twee vriendjes, zoveel is duidelijk. Ook de andere getuige die zich nu opwerpt stak al een sigaret op toen we amper de deur uit waren.
  3) Het klopt dat ik naar de tafel van Versnick ben gestapt. Maar pas nadat zijn twee tafelgenoten een sigaret hadden opgestoken en rustig zaten te roken. Pas dan.
  4) ‘Aangeschoten’: ik sta bekend als een saai iemand die nooit eens een glas te veel wil drinken.
  5) Ik ben inderdaad adviseur geweest bij sp.a. Zoals ze daar weten zou ik bij zo’n schandalig gedrag van een sp.a-mandataris identiek reageren.
  6) De nieuwswaarde is dat een volksvertegenwoordiger die trouw gezworen heeft aan de wetten van het land expliciet zegt dat hij van zichzelf vindt dat hij die wetten mag laten overtreden omdat hij er zelf tegen is, en dat hij tijdens een discussie tot twee keer toe met ‘pletsen in uw gezicht’ dreigt.
  7) Er zijn getuigen die mijn versie tot in het laatste detail bevestigen.

  Groet, de enige betrokken partij die op elke aantijding wil antwoorden en graag een rechtstreekse confrontatie met de tegenpartij wil aangaan.

 4. En Versnick zou de eventuele boete betalen?
  Hoe kan ik vriendjes worden met die kerel? Ik wil er dolgraag ook nog eens eentje opsteken na het eten zonder daarvoor in de vrieskou te moeten gaan verkleumen…

 5. Most people are other people. Their thoughts are someone elses opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation. (Wilde.)

 6. Siffer heeft ook Flor Koninckx hard aangepakt op Q-music toen die dronken achter het stuur werd gevat.
  Siffer doet dat altijd. Ik herinner mij zijn column in Flair waarin hij iemand aanpakt die rookt op de luchthaven van Zaventem, toen die pas rookvrij werd.

  Nu, je kan tegen de stijl van Siffer zijn. Maar wat hij in de pers wilde brengen was een interessante maatschappelijke vraag: “kan het dat een volksvertegenwoordiger een wet negeert?”
  De reactie van Versnick was van het te herleiden tot een banale caféruzie met een spektakelzoeker. En dat heeft gewerkt (daarvan getuige uw stuk hierover).

  Wat werkelijk boeiend is, en nieuwswaarde heeft is de vraag: vindt Versnick dat roken in een restaurant moet kunnen (terwijl het bij wet verboden is) en vindt hij dat de restauranthouder in de fout gaat als hij dat toestaat.

  Maar daarover hebben we Versnick niet gehoord. Siffer speelt op de bal, Versnick speelt op de man.

 7. Nog even reactie op uw 4 open deurpunten:

  1. Flor Koninckx is s.pa
  2. Nathalie Lubbe Bakker was personeelslid. Als Siffer zou werken in dat restaurant was hij nu ook ontslagen
  3. Het Nieuwsblad heeft gepubliceerd na check met Versnick (dat blijkt uit de laatste zin van het artikel)
  4. Caféruzie heeft inderdaad geen nieuwswaarde. Onwettelijk gedrag van een volksvertegenwoordiger wel. (vandaar dat de volksvertegenwoordiger het liever beschreven ziet als caféruzie, een verhaal dat u “zonder facts check” overneemt in uw blog.

 8. Ergens vrees ik dat als iedereen zich zou gedragen als Thomas Siffer, we in een heel akelige maatschappij zouden leven.

  Maar misschien geldt hetzelfde als we ons allemaal zouden gedragen als Geert Versnick.

  Morele verontwaardiging is subjectief en selectief. De mijne was groot toen een Vlaamse actrice zich gedwongen zag te reageren op door een Vlaams weekblad uitgebrachte berichten dat ze borstkanker had. Los van de vraag of dat zo was of niet, vond ik dat onmenselijk en rezen mijn haren ten berge van geschokte moreel.

  Ethiek, we zitten allemaal in een eigen badje, zo lijkt het wel.

 9. U leest in mijn tekst zaken die er niet staan, beste kris; en ik verzoek u bij deze vriendelijk doch zeer beslist mijn woorden niet te verdraaien.

  Het interesseert mij nog steeds niet wie gelijk heeft in deze historie, waarbij echter vaststaat dat die wereldkondig werd gemaakt door Thomas Siffer. En die mag dan zijn klacht wel getekend hebben als T. Siffer, Gent, maar hij heeft ze wel via een e-mail verstuurd die was ondertekend als Thomas Siffer, Hoofdredacteur Story, Sanoma Magazines Belgium. (Ik heb die originele e-mail in mijn bezit.)

  Sta mij toe enige twijfel te hebben bij de onschuldige toon van een ex-communicatie-adviseur die beweert Tjah, toen kon ik niet anders dan me in het bad laten sleuren. Ik durf te beweren dat Thomas Siffer zich ten zeerste bewust was van zijn invloed toen hij zijn brief verstuurde, wat ook te merken valt aan de strategie die hij daarna heeft toegepast door op elke blog die de gebeurtenis vermeldde zijn versie van de feiten te komen herhalen.

  U zal het verder met mij eens zijn dat Thomas Siffer net zozeer te allen tijde hoofdredacteur van Story blijft, als hij beweert dat Geert Versnick volksvertegenwoordiger blijft. Van zo’n functies gaat een onmiskenbare invloed en dus ook macht uit. Alleen staat het onomkeerbaar vast dat Siffer die macht heeft aangewend, terwijl er nog steeds gerede twijfel bestaat of Versnick dat ook heeft gedaan. Het blijft immers (grotendeels) eenzijdig Siffers versie –die openlijk wordt tegengesproken door de uitbater, zoals u zélf kan lezen in het beschikbare bronmateriaal.

  Tot slot wil ik toch nog even benadrukken dat ik voor geen van beiden partij heb gekozen, ook nu niet, maar dat ik mij slechts tot een opsomming van feiten en/of bronnen heb beperkt, en daarbij hooguit enige bemerkingen heb geplaatst.

 10. Allez, dan nog maar een keer verduidelijken voor zij die werkelijk zo vooringenomen zijn dat ze niet willen luisteren.

  1) Ik heb een lezersbrief gestuurd naar De Morgen en De Standaard, ondertekend met T. Siffer. Die mail die ik heb ondertekend met mijn functie, werd verstuurd NADAT dhr. Versnick de feiten ontkende, dus NADAT die functie door Het Nieuwsblad zou worden vermeld. Eerlijk waar: de heisa heeft me overrompeld. Het was mijn bedoeling niet. Heb ik de mogelijke gevolgen onderschat? Ja. Dat geef ik volmondig toe. Daar houd ik de volgende eer rekening mee.
  2) Niet iedereen leest ELKE blog, dus probeer ik hier en daar wat te verduidelijken.
  3) Ik veronderstel dat dhr. Versnick momenteel in alle talen zwijgt en zich niet wil laten uitnodigen voor een debat (door VTM, door de kranten) omdat hij goed weet dat hij in de fout is gegaan. Nogmaals: ik ben bereid elke rechtstreekse confrontatie met hem aan te gaan. Het vuile werk laat hij echter liever opknappen door zijn stromannen, in casu de eigenaar van Steendam 66 en een anonieme getuige. Intussen melden zich steeds meer mensen aan die er die avond ook waren en die, mocht het nodig blijken, mijn versie honderd procent onderschrijven.

 11. Er wordt in bovenstaand artikel ook niet gesproken over wat er die avond precies gebeurd is, wel over hoe de pers ermee omgaat. En dat een politicus zich aan de wet moet houden en daarenboven een voorbeeldfunctie heeft staat buiten kijf. Ik zou het ook nogal dom vinden van dhr. Versnick om in te gaan op debatten over een ‘café-ruzie’.
  Verder ben ik het eens met Eva; en toont dit nog maar eens hoe de pers zich hoe langer hoe meer als 4de macht opwerpt, en zelf voor politie/rechter speelt.

  Of U uw brief nu onderschrijft met T.Siffer of Thomas Siffer maakt in dit geval waarschijnlijk weinig verschil (een brief ondertekend met ‘Y.Leterme’ zou toch ook duidelijk maken van wie het komt?!)

 12. Beste Thomas, ik denk dat ik u vandaag gespot heb op de nieuwjaarsreceptie van het Gentse Stadsbestuur. Volgende keer kom ik u goedendag zeggen, en dan kunnen we het over deze gebeurtenis hebben tussen pot en pint, waar deze discussie thuishoort.

  Mag ik u toch nog even op volgende (twee) feiten wijzen.

  1. Het artikel in Het Nieuwsblad werd gepubliceerd op 8 januari 2009.

  2. In de inbox van de redactie van Het Project, kwam uw e-mail, met als bijlage het word document dat u hierboven gelinked vindt, toe op 7 januari 2009 om 17:06. Die e-mail was weliswaar verzonden vanop uw privé-adres, maar was wel degelijk getekend met Thomas Siffer, Hoofdredacteur Story, Sanoma Magazines Belgium. Dit was de eerste en enige communicatie die wij daarover van u mochten ontvangen. Ik val even in herhaling: als lid van de redactie van Gentblogt, heb ik die e-mail in mijn bezit.

  Het verheugt mij overigens om te zien dat hierboven toch een aantal mensen reageren die de juiste waarde/bedoeling van mijn post weten in te schatten.

 13. @bruno – ik had niet de bedoeling uw woorden te verdraaien. Ik wilde enkel zeggen dat u de pers verwijt dat het artikel “eenzijdig op het persbericht van Siffer baseert”. En dat u meegaat in de spin die Versnick eraan heeft gegeven> maak er een banale caféruzie van.

  U zegt zelf dat u dit verhaal aanhaalt “opdat wij nog kritischer zouden staan tegenover wat de pers vertelt.” Daar hoort u dus bij, want uw blog is publiek.

  Nu, laten we zelf niet in een caféruzie vervallen, beste Bruno. U zegt dat u neutraal staat, dat doe ik ook. Ik was er ten eerste niet bij, en ten tweede vind ik het al dan niet roken in een restaurant een passé debat. Het is verboden bij wet.

  Mijn belangstelling gaat hier enkel over de spin die dit verhaal krijgt, hoe de twee hanen tegenover elkaar staan en welke middelen ze gebruiken.
  En ik zie dat Versnick in zijn argumentatie gebruik maakt van de reputatie van Siffer als hoofdredacteur van Story, terwijl Siffer in zijn argumentatie enkel verhaalt naar het gedrag van die avond. Ik heb op school geleerd achterdocht te hebben voor het argumentum ad hominem. Vandaar.

 14. Uw streven naar neutraliteit is lovenswaardig, kris. Maar u beschikt over informatie die ik niet heb, wanneer u het heeft over “En ik zie dat Versnick in zijn argumentatie gebruik maakt van de reputatie van Siffer als hoofdredacteur van Story”. De enige ‘argumentatie’ van Versnick die ik terugvind, staat in het eerste artikel van Het Nieuwsblad:

  Geert Versnick zelf minimaliseerde de feiten en noemt de versie van Siffer ‘onjuist’. ‘Hij heeft de controverse voor een stuk zelf gezocht’, reageert hij. ‘Ik zat daar bovendien als privépersoon en niet in officiële functie. Er is uiteindelijk ook niet gerookt. End of story .’

  Ik vind daar geen argumentatie ad hominem in terug.

  Al de rest is gebaseerd op de getuigenis van Thomas Siffer (of die van de uitbater). En als we het dan toch over argumentatieleer hebben, dan valt een betrokken partij bezwaarlijk als een neutrale bron te kenmerken.

  Edoch, misschien beschikt u over andere, aantoonbare, bronnen.

 15. Nee, helaas. Geen andere info dan u hebt. En gezien alle partijen die avond betrokken waren, zal er nooit een neutrale bron zijn. Vandaar mijn interesse. Wat is er werkelijk gebeurd en hoe gaan betrokkenen om met de feiten, en waarom.
  De motivaties van Siffer lijken mij evident: hij heeft het er altijd moeilijk mee gehad dat mensen roken waar dat niet mag. Al jaren voor hij hoofdredacteur was van Story. Als het was om media aandacht te zoeken, dan weet ik niet wat hij hier zoekt op een blog. Ik snap ook niet waarom hij de grote kanonnen niet boven haalt waarover hij beschikt.
  Maar ik probeer de motivaties in te schatten van Versnick. Let’s face it. Hij heeft er alle belang bij even in de krant te komen. Binnenkort zijn er verkiezingen. Hij zou hiervan gebruik kunnen maken om in de media te komen en hij doet dat niet. Dat schept bij mij argwaan. Misschien ten onrechte.

 16. @Kris : ik deel jouw mening dat er in dit incident wellicht geen neutrale bron is, en dat de “open confrontatie” (een debat in de krant of op vtm, no less !) waarop Thomas Siffer aandringt dus wellicht niet veel meer zoden aan de dijk kan zetten dan een welles-nietes spelletje.

 17. Het klopt dat ik een mail gestuurd heb naar Gentblogt en die heb ondertekend met mijn naam en functie. Dat is juist. Maar die verstuurde ik wel pas nadat Het Nieuwsblad het nieuws had opgepikt en de ontkenning van Versnick plus mijn uitleg had genoteerd. Toen was het hek al van de dam.

 18. [bericht zonder bronvermelding verwijderd, link naar bron opgenomen in update oorspronkelijke post –bruno]

 19. Beste Bart, was het niet gemakkelijker een link te posten? Ik heb hem bovenaan in mijn tekst toegevoegd.

  Het bericht op het weblog van Brecht Decaestecker waarnaar u verwees, (Thomas Siffer versus Geert Versnick (deel 2)) betreft een getuigenis van een persoon uit het gezelschap van Thomas Siffer. Het betreft dus nog steeds geen neutrale getuige.

  Deze post heeft ondertussen zijn versbaarheidsdatum lang overschreden, dacht ik zo. De reden waarom Thomas Siffer zich hier blijft roeren als een duivel in een wijwatervat, heeft mogelijks als reden dat dit blog ondertussen nogal hoog scoort in Google bij een zoektocht naar siffer versnick.

 20. nog een getuige? Straks gaan we er Flanders Expo mee kunnen vullen, net zoals met de mensen die beweerden erbij geweest te zijn toen Nirvana in de Democrazy speelde 😉

 21. Ik vind deze discussie wel boeiend. Kan iemand mij het begrip ‘neutrale getuige’ definiëren? Niemand is toch in niets neutraal? Een verwoede vld-roker die mij helemaal niet kent maar wel getuige was, zal toch een heel andere interpretatie geven aan de feiten dan een heftige anti-roker van cd&v? Niemand is toch echt helemaal neutraal?

  Maar goed. Ik heb deze reactie hieronder op een onverdachte blog gevonden. Een persoon die ik niet ken – en laat me dit zweren op iedereen die me lief is, misschien helpt dat. Je vindt de reactie op coolinary.be:

  natsalie zei…
  Ik kan uit eerste hand bevestigen dat het roken-op-restaurant-verhaal nog proper naverteld is in de lezersbrief, en dat de heer Versnick niet bepaald veel etiquette had, niet in zijn verbale taalgebruik, noch het non-verbale.

 22. “Maar goed. Ik heb deze reactie hieronder op een onverdachte blog gevonden. Een persoon die ik niet ken – en laat me dit zweren op iedereen die me lief is, misschien helpt dat. ”

  Allez, allez, rustig maar. Houd dat zweren op iedereen die u lief is voor betere gelegenheden.

  Absolute neutraliteit bestaat inderdaad niet. In een dergelijke discussie zijn er wel gradaties : personen die deel uitmaakten van één van beide gezelschappen, zijn voor mij geen neutrale getuigen. Ze mogen uiteraard hun zeg doen, maar ik neem het met meer zout dan dat van bij voorbeeld andere aanwezigen. Dat wil niet zeggen dat andere aanwezigen in het resto dat per sé wel (voldoende) neutraal zijn, maar ze maakten toch al geen deel uit van het gezelschap van de in het incident verwikkelde personen.

 23. “De reden waarom Thomas Siffer zich hier blijft roeren als een duivel in een wijwatervat…”
  …dat klinkt toch niet echt zo neutraal, Bruno? Of vergis ik mij.

 24. Het is blijkbaar te lang geleden dat we het nog eens hebben gehad over Schopenhauer’s Die Kunst, Recht zu behalten (cfr mijn caveat (lector), dd 27/11/2007) op het internet eerder bekend als The Art of Controversy, of nog meer Thirty – Eight Ways to Win an Argument. Het lijkt mij duidelijk dat zowel kris als Thomas zich in hun betoog meermaals door die 38 regels hebben laten inspireren.

  Is het niet stilletjesaan welles geweest, kindertjes?

  De grond van de zaak is deze: alle berichtgeving over dit gebeuren is afkomstig van een rechtstreeks betrokken partij (en grotendeels zelfs uitsluitend van Thomas Siffer).

  Als iemand dit wil weerleggen, dan had ik daar graag een aantoonbare én verifieerbare bronvermelding bij gekregen. Een anonieme reactie (een voornaam zoals kris of natsalie is gauw verzonnen) is géén verifieerbare bron.

  Speak now or forever hold your tongue! Als u begrijpt wat ik bedoel.

 25. [Van mijn erf. Ik heb gezegd aantoonbaar én verifieerbaar, met bronvermelding –bruno.]

 26. Oef.
  Na je waanzinnige bijdrage op Gentblogt.be snap ik pas wat ‘deontologische berichtgeving’ inhoudt. Wat een grap. Wat een tijdverlies. En hé, ik heb ook les gehad van Prevenier.
  Succes met je kruisvaart. Nu en dan wel eens je ogen en je geest openen onderweg, anders blijf je maar overal tegenaan lopen.

 27. Ik zou deze discussie heel graag eens IRL zien afspelen. Thomas in discussie met Bruno, ik betaal een eerste rondje pintjes. (of iets anders voor Thomas, want die drinkt niet echt)

  Waar en wanneer heren?

 28. Het moet maar eens gedaan zijn met de rokers, zij voelen zich gediscrimineerd. Ik heb nochtans als niet rokers heel wat anders meegemaakt. Ben 64 jaar en moet nog steeds verdragen om door zulke idioten mijn gezondheid te schaden . De tijd dat er geen beperking was tegen het roken toen werden we belachelijk gemaakt. Als ik deze lijdingsweg moet vertellen dan ben ik tientallen bladzijden bezig. Ik heb brieven geschreven naar directeurs, nmbs, Mr De Croo, toen minister van volksgezondheid, ergernis, ruzies, spanning en dat allemaal door het roken waar ik trouwens allergisch aan ben, ook daar had men toen geen begrip voor. Uiteindelijk nu iedere normaal denkend mens weet welke schade roken aanricht, waarvan genoeg cijfer materiaal aantoont welke de nefaste gevolgen zijn zou men toch beter moeten weten. Rokers, ik heb veel rokers gekend, maar gelukkig genoeg zijn er velen niet meer, daar heb ik alvast geen last meer van.Jongens houdt op met andere hun gezondheid te verpesten. Men zou al de rokers, alcoholisten als ook de drugs gebruikers moeten uitsluiten van ziekenkas en medische verzorging. Aan de Heer Thomas Siffer, proficiat, doe zo verder, kom op voor de gezondheid van je medemensen en jezelf. Aan de Heer Geert Versnick, je moest je schamen, jij die één voorbeeld functie bekleed zou beter moeten weten en gedraag je als een gentelman die respect heeft voor anderen en de regels naleeft die voor iedereen gelden.

 29. Beste Thomas Siffer,

  Ik ben blij dat u een onbevooroordeelde neutrale getuige hebt gevonden en wel op mijn foodblog, wat een eer. Leuk om dat hier toevallig te ontdekken ook al lokt zoiets een reactie uit natuurlijk. De getuige, die ik uiteraard wel ken, is terug te vinden bij de mederwerkers van het blad waarvan u hoofdredacteur bent. Of zij was aanwezig bij het etentje in kwestie, dan nog is de vraag of ze neutraal is, of die eerste hand die haar de info verschafte was de jouwe.

  Vriendelijke groeten,

 30. Menschen, ik vind dit met de minuut spannender worden.
  medewerksters ! politiebazen !
  als dit geen gat van de wereld mèt proces wordt, weet ik het niet meer

  wel lief, van die medewerkster, trouwens

 31. Wat niet wegneemt dat dat rookverbod een goed ding is en ook politici zich daar aan dienen te houden. En anders zal ik eens pletsen gaan uitdelen verdorie 🙂

Reacties zijn gesloten.