u hebt gekozen

*zucht* Ik vraag mij af wat hier nu weer achter steekt: Vuurwerk in gemeenteraad (DG, 26/06/2007).

De gemeenteraadszitting verliep gisteravond op zijn zachtst gezegd tumultueus. Volgens CD&V en Groen! waren er om 19.15uur niet genoeg raadsleden aanwezig om de vergadering geldig te laten doorgaan. Zij weigerden om naar binnen te gaan.

[…]

Om de gemeenteraad rechtsgeldig te laten verlopen, moeten er ten minste 26raadsleden – de helft plus één van alle leden – aanwezig zijn en dat ten laatste vijftien minuten na het normale startuur van de gemeenteraad, 19uur.

Gezien ik voor Groen! een zekere affiniteit heb –en dus ook een hogere tolerantiegraad (jawel, ik beken)– wil ik hun deelname aan deze onzinnige actie, die getuigt van verregaande kleutermentaliteit, nog even steken op de rebelse oppositiehouding waarvan Jef Tavernier vandaag in DM –geheel terecht– vindt dat ze terug moet komen.

Wat betreft de tsjeven, kan ik alleen maar zeggen dat zulk gedrag geheel binnen de verwachtingen ligt van een hypocriete puriteinse partij die ik met plezier van regelneverij wil beschuldigen. Het is alleen maar meer van dit blind aanhangen aan de regeltjes dat ons Belgen staat te wachten als –god verhoede het (hebt u hem?)– Leterme premier zou worden.

Hopelijk komen ze er niet uit, en krijgen we een herkansing in september (om in de bloksfeer te blijven). En anders: te laat de put gevuld als het kalf verdronken is (hebt u hem alweer?).

2 gedachtes over “u hebt gekozen”

  1. Het lijkt me inderdaad kleingeestig alhoewel dit probably geheel afhangt van de reacties van de burgemeester en zijn gezellen op het moment zelve.

  2. Wat hier achter steekt? Groen en CD&V vinden het niet zo fijn dat Termont voorzitter is van de gemeenteraad. Vroeger was dat per definitie zo, nu mag dat, sedert het nieuwe gemeentedecreet, anders. Groen en CD&V proberen Termont dan ook bij iedere gelegenheid te wijzen op een -volgens hen- foute interpretatie van het huishoudelijk reglement. Het is trouwens niet echt fair van je om de regelneverij in deze volledig op de CD&V te schuiven want Groen is daar minstens even grote partij in.

    Filip Watteeuw vertrouwde me vandaag toe dat hij maar liefst 20 uur voorbereidend werk in de begroting gestoken heeft. Dan heb ik het nog niet over hun amendenten en andere opmerkingen. En dat vind ik het ergste aan de zaak: dat ze het inhoudelijk debat volledig l:ieten vallen voor dit stukje regelneverij. Een zeer spijtige zaak.

Reacties zijn gesloten.